DGBC Woonmerk

De gebouwde omgeving staat voor een belangrijke opgave. De energievoorziening moet versneld worden verduurzaamd om de klimaatdoelen van Parijs te behalen. De bestaande woningvoorraad levert een grote bijdrage aan de totale CO2 uitstoot van gebouwen. De CO2-uitstoot kan worden gehalveerd door 300.000 woningen per jaar te renoveren met de nu gangbare energiebesparingsmaatregelen (PBL, 2014, p-4).

DGBC heeft met participanten het initiatief genomen om een Deltaplan voor de renovatie van de bestaande bouw te starten. Inzicht en bewustwording via een meetinstrument voor woningen is daarin een belangrijke volgende stap. Daarom heeft DGBC in juni 2018 een online tool onder de noemer DGBC Woonmerk gelanceerd. Het instrument maakt de stand van zaken van de woning inzichtelijk en stimuleert het tot noodzakelijke verduurzaming.

Hoe werkt het?

Het DGBC Woonmerk biedt een objectieve meetlat voor het energieverbruik, materiaalgebruik, gezondheid, flexibiliteit en comfort maar ook andere thema’s die voor de woonconsument van belang zijn, zoals veiligheid, bereikbaarheid en de woonomgeving. Door het invullen van de online tool kan snel inzage worden verkregen in de duurzaamheid van de woning en de omgeving. Het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende erkende keurmerken en het toevoegen van slimme selectiemogelijkheden en gebruik van open databronnen wordt de tool laagdrempelig en compleet. Het hiermee opgebouwde woningdossier kan dienen als sturingsmiddel of managementsysteem voor alle betrokkenen. De resultaten stimuleren zo tot verdere verduurzaming van de woningen.

De online tool

De online tool is geschikt voor een zelfassessment. Het gecreëerde online woondossier kan gebruikt worden als sturingsmiddel of managementsysteem binnen projecten.

Start de tool >

Certificeren

De online tool kan naast een zelfassessment ook worden ingezet voor certificering voor nieuwe woningen. Hierbij zal een door DGBC opgeleide onafhankelijke DGBC Woonmerk auditor de behaalde score vaststellen. Net zoals bij BREEAM-NL systematiek wordt de rol van auditor vervuld door marktpartijen.

Gecertificeerde projecten

Een overzicht van de eerste gecertificeerde projecten vind je hier

Rol DGBC Woonmerk Auditor

De DGBC Woonmerk Auditor beoordeelt als onafhankelijke derde projecten op hun duurzaamheid volgens de DGBC Woonmerk normen, zoals vastgelegd voor het keurmerk. Het advies vormt de basis voor certificering door DGBC. Indien een Auditor tijdens de jaarlijkse audit niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, kan een auditor worden uitgeschreven of een verbetertraject ingaan.

Woonmerk Auditors

Klik hier voor het overzicht van de DGBC Woonmerk Auditors.

Trainingen

DGBC verzorgt de officiele trainingen voor DGBC Woonmerk Auditor. Klik hier voor meer info over de training. 

Kosten en tarieven DGBC Woonmerk

Wat zijn de kosten voor een DGBC Woonmerk certificering of het gebruik van de DGBC Woonmerk Tool? We hebben dit voor u overzichtlijk op een rij gezet. Klik hier voor een overzicht.

Founding Partners

Om het DGBC Woonmerk te ontwikkelen en te onderhouden hebben koplopers a.s.r., VORM, VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development zich al aangesloten als founding partner. Ook zijn wij op zoek naar launching partners, die samen met DGBC en de founding partners willen werken aan het verduurzamen van de woningbouw en zo hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen. Heeft u vragen over het partnerschap? Neem contact op met Rudy van der Helm, programmamanager woningen: woonmerk@dgbc.nl, 088-5580100.

Laatste nieuws

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak