Webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

DGBC heeft de afgelopen maanden samen met TVVL, Royal HaskoningDHV en NIBE de onderbouwing van de berekeningen achter Paris Proof verdiept. De betrokken partijen hebben allen een specifiek onderdeel van de rekenmethodiek achter Paris Proof nader onderzocht. Royal HaskoningDHV en NIBE presenteren hun (voorlopige) onderzoeksresultaten op 8 december tijdens het webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?  

Potentieel duurzame energie 2050  

Royal HaskoningDHV is in de wereld van duurzame energie gedoken. De getallen achter Paris Proof zijn namelijk tot stand gekomen op basis van bronnen uit 2013 over de beschikbare hoeveelheid duurzame energie in 2050. De technologie en gedachten hebben sindsdien een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Wat zullen de verliezen zijn tijdens transitie, transport en opslag van die energie? En wat staat er nog aan ontwikkelingen te wachten? Wat hebben die voor invloed op het aanbod aan duurzame energie in 2050, en hoeveel is daarvoor beschikbaar voor de gebouwde omgeving? Daarbij komt het enorme potentieel van de Noordzee ter sprake maar ook de dillema’s die groene energieopwekking met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld vaste biomassa. Namens Royal HaskoningDHV presenteren Rinus Vader en Geert Filippini hun bevindingen. 

CO2-footprint materialen  

Naast dat in 2050 minder energie beschikbaar is voor de gebouwde omgeving, geldt dit ook voor de andere sectoren, zoals de industrie en daarmee de productie van bouwmaterialen. Er is daarnaast steeds meer aandacht voor de milieubelasting van bouwmaterialen. Gebouweigenaren willen deze impact in hun zogenoemde footprint opnemen. In het tweede gedeelte van het webinar zal Mantijn van Leeuwen (NIBE) inzoomen op CO2-footprint van materialen en de energietransitie. Het bureau onderzoekt of hier een methode voor kan worden ontwikkeld, die aansluit bij de Paris Proof benadering voor operationele energie om vervolgens te komen tot een zogenaamde Whole Carbon aanpak. Met andere woorden: wat is de impact van bouwmaterialen op de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving? En hoe kan dit in de Paris Proof methodiek opgenomen worden?  

Discussie  

Na de presentaties is er ruimte voor discussie. Zijn de huidige Paris Proof getallen scherp genoeg, of moeten ze met de nieuwe inzichten worden aangescherpt of juist minder scherp worden? En hoe verhouden de inzichten zich tot andere initiatieven en rapportages zoals CRREM?  
 
Naast de sprekers van Royal HaskoningDHV en NIBE, zal ook Jaap Dijkgraaf bij deze discussie aansluiten. Dijkgraaf is directeur van adviesbureau DWA en voorzitter van TVVL. Samen met TVVL heeft DGBC de methode om te normeren op werkelijk verbruik uitgewerkt tot de WEii (Werkelijke Energie intensiteits indicator). 
 

Steun Redevco Foundation  

Het project is mogelijk gemaakt met behulp van de Redevco Foundation. Clemens Brenninkmeijer, Head of Sustainable Business Operations van Redevco, zal toelichten waarom zij dergelijke initiatieven steunen en op wat voor manier deze projecten ook aansluiten bij hun eigen ambities.   

  

Aanmelden  

Ben jij geïnteresseerd in dit vrij toegankelijke webinar? Meld je dan hier aan.  

DGBC-partners

Redevco | TVVL | DWA | NIBE bv | Royal HaskoningDHV

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen