Ruim een derde van de consumenten zou houten nieuwbouwwoning overwegen

35 procent van de consumenten zou een houten nieuwbouwwoning overwegen bij een volgende verhuizing. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over vermeende nadelen van houtbouw. Dat blijkt uit een groot onderzoek door het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen naar de waardering en verwachtingen van houten woningen. Maar liefst 1.100 consumenten met verhuisplannen op de korte en middellange termijn vulden de enquête in. Dit onderzoek biedt inzicht in het marktpotentieel en de consumentperceptie van houten woningbouw. De resultaten zijn gratis beschikbaar en interessant voor onder meer woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers.

Bron: Lente-akkoord

Houtbouw is in Nederland aan een opmars bezig. De eerste voorbeelden van moderne houtbouw zijn inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. En er zijn nog talloze plannen voor houten woningbouw door heel Nederland. De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact is daarvan de belangrijkste oorzaak. Tegelijkertijd moeten er in ons land flink worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken. Om dat voor elkaar te krijgen groeit de aandacht voor industrieel en gestandaardiseerd bouwen. Veel fabrieken die hiermee bezig zijn, werken in meer of mindere mate met hout. Om vraag en aanbod ten aanzien van houten woningbouw op elkaar aan te laten sluiten, is inzicht in de woonwensen en perceptie van de consument cruciaal.

Resultaten enquête gratis beschikbaar

Daarom heeft het Lente-akkoord samen met een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw - AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea - het initiatief genomen voor een groot marktonderzoek. 1.100 respondenten werden bevraagd op hun wensen, twijfels, voorwaarden en gevoelens ten aanzien van houten woningbouw. De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met literatuuronderzoek en een aantal interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, is samengebracht in een whitepaper.

Download de whitepaper via het Lente-akkoord

Consument wil houtbouw zelf ervaren

De algemene conclusie van de whitepaper is dat consumenten zeker belangstelling hebben in een houten woning. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen en onzekerheden. Goede kennisoverdracht is daarmee één van de belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Er is veel behoefte aan voorbeelden en concrete ervaringen, zodat houtbouw ‘beleefbaar’ wordt voor mensen en als gelijkwaardig wordt ervaren ten opzichte van traditionele materialen. Met deze en de andere uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek gaan de partners van Lenteakkoord 2.0 de komende tijd aan de slag.

Meer informatie over houtbouw en biobased materialen

Over het Lente-akkoord

Lente-akkoord 2.0 is een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de praktijk. Het doel is om circulaire woningbouw haalbaar te maken en op te schalen. DGBC is kennispartner.

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie