Jaarplan en -verslagen

Meerjarenplan en jaarplan

Klik hier voor het Meerjarenplan 2022-2024

Klik hier voor het jaarplan 2023

Klik hier voor het jaarplan 2021

Jaarverslag

Jaarlijks laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar. 

  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020

Statuten

Klik hier voor de statuten (voor Engelstalig klik hier)

ANBI

DGBC is een ANBI-stichting, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Privacybeleid

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Laatste nieuws

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040