Jaarplan en -verslagen

Meerjarenplan en jaarplan

Klik hier voor het jaarplan 2021

Klik hier voor het meerjarenplan 2018-2020

Klik hier voor het meerjarenplan 2015-2017

Jaarverslag & statuten

Vanaf 2015 laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. Het document bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.

  • Klik hier voor het DGBC-jaaroverzicht 2020. 
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019.
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018.
  • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2017.
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.
  • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2016.
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016.
  • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2015.
  • klik hier voor het financieel jaarverslag 2015.

Klik hier voor de statuten (voor Engelstalig klik hier)

ANBI

DGBC is een ANBI-stichting, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Privacybeleid

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Laatste nieuws

Tijdelijke Rechtbank brengt losmaakbaarheid in de praktijk

Tijdelijke Rechtbank brengt losmaakbaarheid in de praktijk

Onderweg naar ‘Parijs’ komt nu het peloton in beweging

Onderweg naar ‘Parijs’ komt nu het peloton in beweging

Dé uitdaging is om bij duurzame renovaties de materiaalgebonden CO₂-uitstoot te reduceren

Dé uitdaging is om bij duurzame renovaties de materiaalgebonden CO₂-uitstoot te reduceren