Jaarplan en -verslagen

Meerjarenplan en jaarplan

Klik hier voor het Meerjarenplan 2022-2024

Klik hier voor jet jaarplan 2023

Klik hier voor het jaarplan 2021

Jaarverslag

Jaarlijks laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar. 

  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020

Statuten

Klik hier voor de statuten (voor Engelstalig klik hier)

ANBI

DGBC is een ANBI-stichting, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Privacybeleid

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Laatste nieuws

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU 

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU 

Campagne Duurzaam Regeerakkoord gelanceerd

Campagne Duurzaam Regeerakkoord gelanceerd