Jaarplan en -verslagen

Meerjarenplan en jaarplan

Klik hier voor het Meerjarenplan 2022-2024

Klik hier voor het jaarplan 2023

Klik hier voor het jaarplan 2021

Jaarverslag

Jaarlijks laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar. 

  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021
  • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020

Statuten

Klik hier voor de statuten (voor Engelstalig klik hier)

ANBI

DGBC is een ANBI-stichting, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Privacybeleid

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie