Jaarplan en -verslagen

Meerjarenplan en jaarplan

Klik hier voor het Meerjarenplan 2022-2024

Klik hier voor het jaarplan 2021

Klik hier voor het meerjarenplan 2018-2020

Klik hier voor het meerjarenplan 2015-2017

Jaarverslag & statuten

Vanaf 2015 laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. Het document bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.

 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021. 
 • Klik hier voor het DGBC-jaaroverzicht 2020. 
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019.
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018.
 • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2017.
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.
 • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2016.
 • Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016.
 • Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2015.
 • klik hier voor het financieel jaarverslag 2015.

Klik hier voor de statuten (voor Engelstalig klik hier)

ANBI

DGBC is een ANBI-stichting, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Privacybeleid

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Laatste nieuws

Woningen

Woningvoorraad doorgerekend: wat is er nodig voor Paris Proof?

Rondetafel circulair inspecteren november 2022

Rondetafelgesprek: haken en ogen aan circulaire inspectie

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel