Duurzaam bouwen woordenboek

QCi - Quick Carbon indicator

De Quick Carbon indicator is een rekenmethode die integraal stuurt op materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot op de korte termijn (tot en met 2040).

Sturen op de gehele levenscyclus van een gebouw, zoals bij de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) gebeurt, biedt onvoldoende inzicht in hoe je op (relatief) korte termijn de CO₂-uitstoot kan verlagen bij nieuwbouw. De Quick Carbon indicator (QCi) is dan ook geen nieuwe rekenmethode. Het geeft de resultaten van bestaande rekenmethoden op een andere manier weer. Ontwikkelaars en bouwers kunnen voor het merendeel van de berekening gebruikmaken van bestaande methodieken zoals MPG en BENG.

De Quick Carbon indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en uiteindelijk sectorniveau. De QCi helpt bij het maken van de juiste afwegingen in het ontwerpproces om zo de bijdrage van een gebouw aan klimaatverandering te beperken. 

Zie hier het Quick Carbon indicator rekenprotocol en de bijbehorende achtergrondrapportage en rekentool.