Duurzaam bouwen woordenboek

MPG – Milieuprestatie Gebouw

De Milieuprestatie Gebouw (MPG) van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw.

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de materialen die worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw. De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door het bruto vloeroppervlak van een gebouw. De Nederlandse overheid stuurt met deze MPG op een verlaging van milieubelasting van nieuwbouw, maar nog niet voor alle functies of voor renovatieprojecten.