Duurzaam bouwen woordenboek

BENG - Bijna Energieneutraal Gebouw

Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 voldoen de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De eisen gaan onder andere over isolatie, fossiele en duurzame energie en de energiebehoefte.

De meetbare eisen van BENG gelden voor alle woningen en utiliteitsgebouwen. Dus naast huizen ook kantoren, winkels, horeca, fabrieken, etc. De indicatoren voor BENG komen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. De European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) heeft dit besloten. Door het opstellen van deze eisen heeft iedereen die met nieuwbouw te maken heeft duidelijkheid: de opdrachtgever, ontwikkelaar, architect en aannemer.

Er wordt gemeten op drie duurzame eisen:

  1. De maximale energiebehoefte per gebruiksoppervlak (kWh/m2 jaar).
  2. Het maximale primair fossiele energiegebruik, per gebruiksoppervlak (kWh/m2 jaar).
  3. De minimale hernieuwbare energie in procenten (%).

De Engelse term voor BENG is NZEB: Nearly Zero Energy Building. De nieuwe eis vanuit Europa is ZEB, Zero Emission Building.