Thema's - Paris Proof

Stap 3 - Verduurzamingsplan

Nadat het beparingspotentieel bekend is, ga je een plan opstellen voor de verduurzaming van het gebouw tot 2030 (49% CO2-reductie) met een doorkijk naar Parijs (2050). 

Daarvoor heb je een nauwkeurige analyse en haalbaarheidsstudie nodig. Om het Verduurzamingsplan op te stellen worden per gebouw de te nemen maatregelen uitgewerkt. Dit wordt op het niveau gedaan dat ze tevens bruikbaar zijn voor EPA-U, Wet Milieubeheer en EED audit. Voor het verduurzamingsplan neemt je ook (zo mogelijk) de input uit het warmtetransitieplan van jouw gemeente mee. In het Verduurzamingsplan maak je onderscheid in drie typen maatregelen: 

Quick wins

De quick wins zijn vaak te behalen doordat uw gebouw energie ‘lekt’. Denk daarbij aan installaties die verkeerd ingeregeld staan. Maar vaak zijn de quick wins ook te behalen door gewoontes af te leren. Een medewerker die de verwarming altijd onnodig hoog zet, terwijl de ander graag het raam openzet. Bestudeer data van slimme meters en loop schouwrondes om te ontdekken waar je lekkages kunt stoppen.

Onderhoudsmaatregelen

Tijdens de zoektocht naar quick wins kom je ook verbeterpunten tegen die je niet direct kunt toepassen. Ieder gebouw kent groot onderhoud, bijvoorbeeld iedere drie jaar. Zo’n onderhoudsmoment is perfect om iets grotere maatregelen door te voeren. Neem die op in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP).

Verduurzamingsmaatregelen

Een klimaatinstallatie anders inregelen is direct toe te passen, maar de installatie vervangen vergt een bouwkundige renovatie en een flinke investering. Dat geldt ook voor isolatiemaatregelen, zoals het vervangen van glas of het plaatsen van spouwmuurisolatie. Dit soort maatregelen vallen onder de noemer verduurzamingsmaatregelen. 

Resultaat

Het Verduurzamingsplan maakt voor alle betrokkenen inzichtelijk wat er te gebeuren staat. 

<< naar stap 2

naar stap 4 >>


Laatste nieuws

&#039;De gebouwde omgeving is één van de twee belangrijkste dossiers&#039;

'De gebouwde omgeving is één van de twee belangrijkste dossiers'

EDGE-hoofdkantoor ontvangt als eerste ter wereld hoogste WELL-certificering

EDGE-hoofdkantoor ontvangt als eerste ter wereld hoogste WELL-certificering

‘Gezondheid moet het uitgangspunt worden bij gebouwontwerp’

‘Gezondheid moet het uitgangspunt worden bij gebouwontwerp’