Thema's - Paris Proof

Stap 4 - Financiering

Met de vierde stap, het zorgen voor financiën, wordt het plan haalbaar gemaakt. Want ieder voorstel voor een maatregel, brengt kosten met zich mee.

Aan jou de taak om die kosten inzichtelijk te maken, te verdedigen, de terugverdientijd in beeld te brengen en hoe het geheel gefinancieerd gaat worden. De informatie uit de vorige stap leg je samen met de huisvestingsafdeling en het bestuur over het bestaande beleid  en zet je om in een financierbaar Verduurzamingsplan 2030/2050. 

Hierbij ga je in op de financiering (eigen geld, lenen, financiering door derden, bijdrage overheid / subsidie) en de realisatie en beheervorm (alleen uitvoering, ook financiering, exploitatie, integraal DBFMO, etc) met de daarbij passende business case. 

Resultaat

Je organisatie stelt het Verduurzamingsplan inclusief de financiering vast. Hiermee zijn er geen belemmeringen meer t.a.v. financiering om te verduurzamen en is de financiering van de onrendabele top bepaald. 

<< naar stap 3

naar stap 5 >>

 

Laatste nieuws

&#039;De gebouwde omgeving is één van de twee belangrijkste dossiers&#039;

'De gebouwde omgeving is één van de twee belangrijkste dossiers'

EDGE-hoofdkantoor ontvangt als eerste ter wereld hoogste WELL-certificering

EDGE-hoofdkantoor ontvangt als eerste ter wereld hoogste WELL-certificering

‘Gezondheid moet het uitgangspunt worden bij gebouwontwerp’

‘Gezondheid moet het uitgangspunt worden bij gebouwontwerp’