Thema's - Paris Proof

Stap 6 - Monitoring

De eerste set maatregelen is doorgevoerd en je gerenoveerde pand is heropend! Een feestelijk moment. Maar dat betekent niet dat je achterover kunt leunen. 

Wil je echt een Paris Proof gebouw hebben, dan zal je de prestaties van het gebouw in beeld moeten brengen en meten. 

Het meten doe je aan de hand van je eigen energie doelstellingen (Energiebeleidsverklaring) en de sector doelstellingen. Sowieso krijg je drie getallen: 

  • oude verbruikscijfers;
  • voorspelde verbruikscijfers;
  • werkelijke verbruikscijfers. 

Door die drie cijfers naast elkaar te leggen in een dashboard, heb je meteen inzicht in de daadwerkelijke prestaties van je gerenoveerde gebouw. Natuurlijk dient dit te worden uitgebouwd tot alle gebouwen waarbij dan ook gerapporteerd kan worden aan de directie en aan de overheden (die met steeds meer eisen gaan komen op dit gebied).

Resultaat

Je bewaakt in hoeverre al je gebouwen in 2030/2050 Paris Proof zijn en aan het tussendoel van 2030 voldoen en rapporteert de verplichte gegevens aan de overheden en aan de directie.


<< naar stap 5

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie