Thema's - Paris Proof

Stap 2 - Gebouwanalyse

Na de inventarisatie op grote lijnen, is het nu zaak om de details boven water te krijgen. Met die details breng je namelijk de mogelijkheden om te verduurzamen in beeld.

Na de grove indruk die de beslisboom gegeven heeft is een nauwkeurige analyse nodig van de huidige staat van de gebouwen. Hierin vul je de informatie per gebouw in ieder geval aan met de volgende gegevens:

  • Bouwjaar gebouw en eventuele data van renovaties;
  • Verwachte exploitatietermijn, looptijd huurcontracten en natuurlijke vervangingsmomenten;
  • Energielabels (EPA-Woning en EPA-Utiliteitsgebouw
    ​​​​​​​(= energielabel voor publieke gebouwen met een oppervlakte vanaf 500m2 en voor utiliteitsgebouwen);
  • Reeds uitgevoerde maatregelen;
  • Fysische eigenschappen van het gebouw, zoals isolatie, beglazing, installaties enzovoorts.

Partijen vragen in deze fase om kennis en capaciteit, zeker in de zorgsector: er is behoefte aan professionele ‘onafhankelijke’ adviseurs die aan de hand van de uniforme beslisbomen partijen begeleiden. 

De gegevens uit deze stap gebouwanalyse moeten geborgd worden in een database zodat regelmatig gerapporteerd kan worden, zowel intern als aan de overheid.

Resultaat

Na de gebouwanalyse weet je wat het besparingspotentieel is van je gebouw inclusief de indicatieve investeringen en wat je dus te doen staat om je gebouw Paris Proof te maken. 

<< naar stap 1

naar stap 3 >>


Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?