Position Paper Whole Life Carbon

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

De bouwsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. Die opgave gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-impact. Hiervoor is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak. Deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma. In deze position paper wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan.

Verder gaan we in deze paper in op de volgende onderdelen:

  • De urgentie van CO2-reductie voor de Nederlandse gebouwde omgeving en de aannames voor het toekennen van emissiebudget aan de gebouwde omgeving;
  • Een methode om de verschillende emissies in te delen;
  • Uitdagingen in de verschillende bouwopgaven;
  • Huidige regelgeving in relatie tot operationele en materiaalgebonden emissies;
  • De impact van verschillende fases in het bouwproces, invloed van materialen en impact van verschillende onderdelen van een gebouw;
  • Een eerste aanzet in leidende principes.

Deze paper is de eerste stap in een proces van verduurzaming volgens dit nieuwe principe. Ook wordt gewerkt aan een rekentool die helpt bij het bereiken van die doelstellingen. Die is gebaseerd op de huidige regelgeving in Nederland (MPG). Vervolgens wordt per doelgroep in de keten en gebouwtype een roadmap opgesteld met welke stappen nodig zijn om toe te werken naar concrete doelstellingen. De position paper, de roadmaps met doelstellingen en het rekenprotocol worden toegelicht op het Paris Proof Embodied Carbon congres op 23 november 2021. DGBC heeft deze paper opgesteld op basis van input van de Ambassadeurs van het BuildingLife project en stakeholders uit de gehele bouwkolom.

Bijdragen aan BuildingLife

Wil je een bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

Whole Life Carbon approach

The construction sector is facing a major sustainability challenge. This task goes further than just reducing CO2 in the use stage. The construction process and the use of materials also result in a CO2 impact. This will require a new perspective on how the construction industry is becoming more sustainable. We call this the Whole Life Carbon approach. This approach is part of the European #BuildingLife program.

​​​​​​​The position paper explains what is understood by a Whole Life Carbon approach. This report is the first step in a process of sustainability according to this new principle. DGBC has drawn up this position paper based on input from the Ambassadors of the BuildingLife project and stakeholders from the entire construction column.

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken