Congres Paris Proof Embodied Carbon

Wereldwijd moet de CO₂-uitstoot drastisch verlaagd worden om de aarde niet te veel op te laten warmen en zo de Parijse klimaatdoelstellingen te halen. De hoeveelheid CO₂ die we tot 2050 nog in de atmosfeer mogen brengen is beperkt. Met dat potje in het achterhoofd, is het wel duidelijk dat de wereld op te grote voet leeft. 

Samen aan de slag 

Op dit congres gaan we in op de urgentie van CO2 reductie, lichten we de budgetbenadering verder toe en gaan we samen aan de slag om de gehele bouwkolom de goede kant op te helpen. 

Sprekers

  • Anne-Sophie Castelnau, Global Head of Sustainability bij ING Real Estate

  • Jacqueline Cramer, Strategisch Adviseur bij Utrecht Sustainability Institute, Hoogleraar Duurzaam Innoveren  aan Universiteit Utrecht, Ambassadeur ‘Circulaire Economie’ bij Economic Board Amsterdam

  • Annemarie van Doorn, Directeur bij DGBC

  • Mantijn van Leeuwen, Directeur bij NIBE

  • Peter Buurman, Senior Sustainability Consultant bij Deerns

  • Desiree Bernardt, Senior Policy Officer Circular Economy bij Gemeente Amsterdam

  • Eefje Stutvoet, Projectmanager bij DGBC

  • Laetitia Nossek, Projectmanager bij DGBC

Gevolgen Paris Proof aanpak

We naderen de 1,5 graad opwarming, blijkt uit onderzoek van het IPCC. Dat heeft ook gevolgen voor de Paris Proof-aanpak. Want grootschalige renovatie zorgt op lange termijn voor minder uitstoot, maar op korte termijn juist meer. 

Tijdens het congres gaan we in hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een integrale Paris Proof-gebouwde omgeving. Daarbij kijken we niet alleen naar de operationele emissie van het gebouw, maar ook naar de zogenaamde materiaalgebonden emissies (embodied carbon). Immers kost het produceren van bouwmaterialen, om gebouwen duurzaam te renoveren en bijvoorbeeld te isoleren, veel CO₂ in de vorm van materiaalgebonden emissies. Zo geeft de productie van beton een enorme CO₂-uitstoot. Datzelfde geldt voor het produceren van staal, aluminium en zonnepanelen.

NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie voerde in 2020 in opdracht van DGBC een verkenning uit naar hoeveel CO₂-budget wordt opgeslokt door het renoveren en verduurzamen van de gebouwen in Nederland en welke mogelijkheden er zijn om deze grote en noodzakelijke opgave binnen het nog beschikbare budget te houden.

Building Life: Whole Life Carbon Roadmaps

De verkenning van NIBE is een eyeopener. We moeten meer doen om de opwarming van de aarde af te remmen. DGBC zal dan ook steeds verder uitwerken hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een werkelijke Paris Proof-gebouwde omgeving. Met aandacht voor zowel operationele als materiaalgebonden emissies. Op 1 december 2020 is daarom met andere Green Building Councils uit de hele wereld een project gestart om tot zogenoemde Whole Carbon Roadmaps te komen. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, de Laudes Foundation en de IKEA foundation.

Met het project wordt door een Whole Life Carbon aanpak integraal gekeken naar de CO2-reductie, waarbij een brug wordt geslagen tussen energiereductie in de gebruiksfase van een gebouw en een CO2 reductie van materialen en processen in de gehele bouwketen. Een van de mogelijke voorstellen is om specifiek te gaan sturen op het reduceren van materiaalgebonden emissies, door te beginnen met een halvering van de CO2-emissie, aangevuld met een CO2-reductie van 5% per jaar. Dit doen we door een verdieping van het onderzoek van NIBE met het opstellen van doelstellingen voor materiaalgebonden emissies in kg CO2/m2, voor zowel nieuwbouw als utiliteit. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de inschrijfknop links. Deelname is gratis. 

Ontvangst is vanaf 12.30 uur. Vervolgens start het plenaire programma om 13.00 uur en vinden er in de loop van de middag diverse subsessies plaats.

Programma

13.00 uur

Welkom
door dagvoorzitter Tom van 't Hek

Welkom en ambities ING
Anne-Sophie Castelnau, Global Head of Sustainability bij ING Real Estate

13.15 uur

Urgentie
door Jacqueline Cramer, Strategisch Adviseur bij Utrecht Sustainability Institute,
Hoogleraar Duurzaam Innoveren  aan Universiteit Utrecht, Ambassadeur ‘Circulaire
Economie’ bij Economic Board Amsterdam

13.40 uurUitbreiding Paris Proof (renovation wave)
13.50 uur

Spoedcursus Whole Life Carbon
door Laetitia Nossek en Eefje Stutvoet, Projectmanagers bij DGBC

14.05 uur

Presentatie Roadmap

14.35 uurSubsessies - de diepte in met Paris Proof en Whole Life Carbon
16.05 uurInternationaal perspectief
16.15 uurToelichting uitbreiding Commitment
16.20 uurPaneldiscussie
16.30 uurKeynote
16.45 uurBorrel

Gerelateerd nieuws

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Inschrijfmogelijkheid voor het DGBC Future Leaders Program 2021 met 2 weken verlengd

Meld je nog snel aan voor het DGBC Future Leaders Program 2021

Meld je nog snel aan voor het DGBC Future Leaders Program 2021

Iris Rijneveld nieuwe ontwikkelaar en teamleider DGBC Academy

Iris Rijneveld nieuwe ontwikkelaar en teamleider DGBC Academy