Congres Paris Proof Embodied Carbon

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Wereldwijd moet de CO₂-uitstoot drastisch verlaagd worden om de aarde niet te veel op te laten warmen en zo de Parijse klimaatdoelstellingen te halen. De hoeveelheid CO₂ die we tot 2050 nog in de atmosfeer mogen brengen is beperkt. Met dat potje in het achterhoofd, is het wel duidelijk dat de wereld op te grote voet leeft. 

Op dit congres gaan we in op de urgentie van CO2 reductie, lichten we de budgetbenadering verder toe en gaan we samen aan de slag om de gehele bouwkolom de goede kant op te helpen. Het congres is via een livestream gratis online te volgen.

Gevolgen Paris Proof aanpak

We naderen de 1,5 graad opwarming, blijkt uit onderzoek van het IPCC. Dat heeft ook gevolgen voor de Paris Proof-aanpak. Want grootschalige renovatie zorgt op lange termijn voor minder uitstoot, maar op korte termijn juist meer. 

Tijdens het congres gaan we in op de vraag hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een integrale Paris Proof-gebouwde omgeving. Daarbij kijken we niet alleen naar de operationele emissie van het gebouw, maar ook naar de zogenaamde materiaalgebonden emissies (embodied carbon). Immers kost het produceren van bouwmaterialen, om gebouwen duurzaam te renoveren en bijvoorbeeld te isoleren, veel CO₂ in de vorm van materiaalgebonden emissies. Zo geeft de productie van beton een enorme CO₂-uitstoot. Datzelfde geldt voor het produceren van staal, aluminium en zonnepanelen.

NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie voerde in 2020 in opdracht van DGBC een verkenning uit naar hoeveel CO₂-budget wordt opgeslokt door het renoveren en verduurzamen van de gebouwen in Nederland en welke mogelijkheden er zijn om deze grote en noodzakelijke opgave binnen het nog beschikbare budget te houden

Programma

13.00 uur

Welkom
door dagvoorzitter Tom van 't Hek

Welkom en ambities ING
door Hein Wegdam, directeur bij ING Real Estate Finance

13.10 uur

Urgentie: Voor welk scenario kies je?
door Jacqueline Cramer, Strategisch Adviseur bij Utrecht Sustainability Institute,
Hoogleraar Duurzaam Innoveren  aan Universiteit Utrecht, Ambassadeur ‘Circulaire
Economie’ bij Economic Board Amsterdam

13.25 uur

Naar een integraal Paris Proof gebouwde omgeving met de roadmap Whole Life Carbon
door Laetitia Nossek en Eefje Stutvoet, Projectmanagers bij DGBC

Met verdiepingen van:


Grenswaarden en rekenprotocol Paris Proof materiaalgebonden emissies
door Mantijn van Leeuwen, directeur bij NIBE


Carbon Based Design 
Thomas Wellink, Senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)


Lidl Oosterwold: Bouwen met een CO2-budget
Thijs Frijters, Projectleider Bouw, Lidl Nederland

Stakeholderroadmap: iedereen aan zet
door Laetitia Nossek Projectmanager bij DGBC

14.05 uurOnderteking intentieverklaring
Paris Proof Commitment, straks ook voor materiaalgebonden emissies?
door Annemarie van Doorn
14.15 uur

Panelgesprek: Voor een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies
met Desiree Bernhardt, Senior Policy Officer Circular Economy bij Gemeente Amsterdam,
Dirk van den Reek, Developer bij Ballast Nedam Development,
Niels van Geenhuizen, Business Lead Sustainable Built Environment bij Arcadis,
Thomas Wellink, Senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

14.35 uurAfsluiting en next steps
door Tom van 't Hek en Annemarie van Doorn
14.45 uurEinde livestream

Building Life: Whole Life Carbon Roadmaps

De verkenning van NIBE is een eyeopener. We moeten meer doen om de opwarming van de aarde af te remmen. DGBC zal dan ook steeds verder uitwerken hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een werkelijke Paris Proof-gebouwde omgeving. Met aandacht voor zowel operationele als materiaalgebonden emissies. Op 1 december 2020 is daarom met andere Green Building Councils uit de hele wereld een project gestart om tot zogenoemde Whole Carbon Roadmaps te komen. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, de Laudes Foundation en de IKEA foundation.

Met het project wordt door een Whole Life Carbon aanpak integraal gekeken naar de CO2-reductie, waarbij een brug wordt geslagen tussen energiereductie in de gebruiksfase van een gebouw en een CO2 reductie van materialen en processen in de gehele bouwketen. Een van de mogelijke voorstellen is om specifiek te gaan sturen op het reduceren van materiaalgebonden emissies, door te beginnen met een halvering van de CO2-emissie, aangevuld met een CO2-reductie van 5% per jaar. Dit doen we door een verdieping van het onderzoek van NIBE met het opstellen van doelstellingen voor materiaalgebonden emissies in kg CO2/m2, voor zowel nieuwbouw als utiliteit. 

Aanmelden

De link naar de livestream vind je links. Deelname is gratis.

Sprekers

  • Hein Wegdam, Directeur bij ING Real Estate Finance

  • Jacqueline Cramer, Strategisch Adviseur bij Utrecht Sustainability Institute, Hoogleraar Duurzaam Innoveren  aan Universiteit Utrecht, Ambassadeur ‘Circulaire Economie’ bij Economic Board Amsterdam

  • Annemarie van Doorn, Directeur bij DGBC

  • Mantijn van Leeuwen, Directeur bij NIBE

  • Thomas Wellink, Senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

  • Thijs Frijters, Projectleider bouw bij Lidl Nederland

  • Niels van Geenhuizen, Business Lead Sustainable Built Environment bij Arcadis

  • Desiree Bernhardt, Senior Policy Officer Circular Economy bij Gemeente Amsterdam

  • Eefje Stutvoet, Projectmanager bij DGBC

  • Laetitia Nossek, Projectmanager bij DGBC

Gerelateerd nieuws

Dagvoorzitter en locatie bekend Paris Proof Congres 2023

Dagvoorzitter en locatie bekend Paris Proof Congres 2023

Groene spelregels uit Europa: het wat, hoe en waarom van de EU Taxonomie

Groene spelregels uit Europa: het wat, hoe en waarom van de EU Taxonomie

Schrijf je in voor het Future Leaders Program 2023

Schrijf je in voor het Future Leaders Program 2023