DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

Jan Kadijk (DGBC) bespreekt met de aanwezigen het onderwerp van dag: de natuurinclusieve stad. Adrien Ravon, een Franse architect van The Why Factory TU Delft, start zijn presentatie met een filmpje. Het filmpje laat de mogelijkheden zien van de vergroening van steden en hoe dit de biodiversiteit bevordert. Ook laat hij de aanwezigen kennismaken met een tool: The Green Maker.

Bekijk hier de opname van DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

Deze software maakt het mogelijk om een 3D-gegenereerde impressie te maken van een stad gevuld met groene natuurinclusieve initiatieven. Hierbij heb je de keuze uit een catalogus met groene factoren die je kunt toepassen. Wanneer de stad is gegenereerd berekent de software de groene impact die de initiatieven hebben op de stad. Hierbij kun je denken aan temperatuurdaling, wateropvang etc.

Collectieve ruimte

Tabitha Mann spreekt over haar rol als adviseur bij de gemeente Rotterdam. Ze vertelt over de ambitie achter het al eerder gepresenteerde plan om Rotterdam te verduurzamen. Rotterdam kiest voor een stad die op de toekomst is voorbereid en dus klimaatadaptief is. Ze legt uit dat het thema gezondheid nu tijdens de coronacrisis nog belangrijker geworden is doordat er veel gebruik wordt gemaakt van de collectieve ruimte. Daardoor komen verschillende duurzaamheidsopgaven samen in de initiatieven die de stad ontplooit. Claudia Bouwens van Neprom vindt het bewonderenswaardig dat de Gemeente Rotterdam zo’n enorme investeringsslag maakt om de leefbaarheid van de stad te bevorderen en te vergroenen.

Groene mogelijkheden

Robbert Snep (WUR) vertelt dat hij met de Universiteit van Wageningen veel bezig is met klimaatadaptiviteit en groene mogelijkheden in de stad. Hij vertelt dat kennisoverdracht daarbij erg belangrijk is. Hij doelt hiermee op het vergroten van draagvlak en bewustwording die centraal staan in de transitie naar klimaatadaptiviteit. Smet ziet groen daarbij als een cruciaal middel om de stad gezond te krijgen.

“Mensen die in de stad veel groen voor de deur hebben, willen daar over het algemeen niet snel meer weg. Dat is anders wanneer de auto het straatbeeld domineert.” De slotconclusie van de sessie is dat er een scala aan mogelijkheden is op gebiedsniveau, maar dat daar ook de grootste uitdagingen liggen.


Deze sessie werd aangeboden door DE GROENE STAD.


Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken