Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Het is duidelijk dat we werk moeten maken van een weerbare en veerkrachtige gebouwde omgeving. Nederland moet voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Vaak worden duurzame en klimaatadaptieve ambities aan de voorkant van een proces gedefinieerd en vastgelegd. In de praktijk is er gaande de rit vaak toch verlies van ambitie en is het resultaat 'on the ground' minder duurzaam dan aan de voorkant is afgesproken. Hoe kunnen we duurzame en klimaatadaptieve maatregelen beter borgen in plannen en projecten?

Borging duurzaamheidsambities

DGBC participeert met o.a. de Wageningen Environmental Research, gemeente Rotterdam en Het Nieuwe Instituut in een onderzoek naar de borging van duurzaamheidsambities bij de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten. In dit webinar geven betrokkenen een update van de tussenresultaten van het onderzoek.

Het Nieuwe Instituut laat de onderzoekers meekijken in het totstandkomingsproces van de duurzaamheidsvisie voor het iconische gebouw waarin tot nu toe op een ad hoc basis duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen. De duurzaamheidsvisie moet hier meer lijn in gaan brengen. De gemeente Rotterdam licht toe hoe zij via beleidskaders en stimuleringsmaatregelen andere partijen in de stad op het goede spoor wil krijgen.


Bestuurskundig onderzoeker Marcel Pleijte schetst welke inzichten en perspectieven er zijn opgedaan bij het proces rond de duurzaamheidsvisie van Het Nieuwe Instituut.

Sprekers

Verduurzaming HNI: glas half vol of half leeg?
Guus Beumer, directeur Het Nieuwe Instituut

Josien Paulides, zakelijk directeur Het Nieuwe Instituut

Duurzaamheid stimuleren met lokaal beleid
Lex Keijser, programmamanager zonne-energie, gemeente Rotterdam


Borging van duurzaamheid: het begint met ambitie
Marcel Pleijte, bestuurskundig onderzoeker Wageningen Environmental Research (WenR)


Moderator
Jan Kadijk, manager Kennis en Innovatie DGBC

Gerelateerd

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU 

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU