Topconsortium start zoektocht naar Circulaire Energierenovaties

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) hield vrijdag 10 maart een startevenement voor het project Circulaire Energierenovaties. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat nu al het merendeel van de emissies van het bouwproces uit renovatie en onderhoud komt. Met de grote verduurzamingsopgave van de bestaande bouw voor de boeg, is het hoog tijd voor een omslag.  

Mantijn van Leeuwen van adviesbureau NIBE benadrukte dat in zijn inleiding. De materiaalgebonden emissies vinden nu plaats en hebben een onmiddellijke invloed op het 1,5 graden CO2-budget. 

Ruim drie jaar geleden is met DGBC het eerste onderzoek gedaan naar de invloed van bouwmaterialen en zijn Paris Proof grenswaarden bepaald voor het bouwproces. Ook in andere landen dringt het besef door dat het CO2-budget op kan raken. In Frankrijk ligt er een wetsvoorstel om met een maximale CO2-terugverdientijd op bouwmaterialen te werken.  

Biobased en hergebruik 

De benodigde omslag zit niet alleen in alternatief (biobased) grondstofgebruik voor isolatie, zoals Bas Holla van Cyclin bijvoorbeeld biedt. Een andere optie is materialen hergebruiken, na revisie, waar Jeffrey van Empel van Inexeon zich op richt. Tijdens het tweede deel van het seminar zijn in groepjes voor drie werkpakketten ideeën geïnventariseerd om de uitstoot van bouwmaterialen terug te dringen. W/E adviseurs, Metabolic en de Technische Universiteit Eindhoven werken aan een kansenkaart. In de sessie van NIBE, Nieman & Constructief kwam de oproep voor alternatieven voor de verschillende bouwdelen van woningen, circulaire en biobased voor renovaties. Zij gaan deze gebruiken om concepten door te rekenen. De sessie van Alba Concepts, LBP | Sight en SGS Search ging over installaties, een grote post in de totale CO2-voetafdruk van de bouw, zoals uit de recente discussie over de warmtepompen bleek. 

Het projectconsortium gebruikt de uitkomsten van de werksessie ter validatie en doorontwikkeling van de verschillende energieconcepten die als onderdeel van het onderzoek zijn opgesteld. In het najaar volgt de oplevering aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is er een slotbijeenkomst waarin het consortium de opgedane kennis uit het project deelt met de hele bouw- en vastgoedsector.  

Overige partners

Metabolic | W/E adviseurs

Professionals

Mantijn van Leeuwen

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie