Founding partner SGS Search over toekomst DGBC: ‘Een onmisbaar kennisinstituut’

Toen vijftien jaar geleden Dutch green Building Council (DGBC) werd opgericht was hij nog niet werkzaam bij zijn huidige werkgever en heette het nog geen SGS Search. Toch kan Arjan Bertelink (commercieel manager) zich de begindagen van DGBC nog goed herinneren. “Alles begon vrij klein, maar de dingen die werden gedaan, sloegen wel gelijk aan.”

Bertelink is inmiddels vijf jaar werkzaam bij SGS Search en de afgelopen jaren vanuit de operatie- en advieskant steeds verder omgeschoold richting de commerciële kant. In zijn rol als commercieel manager is hij continu in contact met opdrachtgevers in de gebouwde omgeving om te kijken hoe het bij hen duurzamer en dus beter kan. DGBC gaf volgens Bertelink al in een vroeg stadium richting aan duurzaamheid, iets waar de markt veel behoefte aan had. “Wat is nu eigenlijk een duurzaam gebouw? Dat kon destijds niemand echt concreet maken.” DGBC vulde met haar ontstaan dus echt een gat op. “Ze gingen aan de slag met thema’s als energieprestatie en -besparing en CO2-reductie. Daar was verder bijna niemand mee bezig.”  

Maar het fundament van de ontstaansgeschiedenis was natuurlijk BREEAM, de certificering die kwam overwaaien uit Engeland en werd vertaald naar de Nederlandse markt. “Dat was het instrument om de duurzaamheid van een portefeuille en een gebouw aan te tonen. En die vertaalslag naar de Nederlandse markt heeft DGBC vormgegeven.”  

Structurele samenwerking 

Die vertaalslag werd door SGS Search ook direct omarmd en is ook niet meer verdwenen. Er wordt door het bedrijf veel met het certificeringsinstrument gewerkt. “We zijn actief in de adviescommissie BREEAM-NL In-Use en veel van mijn collega’s zijn ook BREEAM-NL Expert.” Maar er zijn meer banden met DGBC ontstaan: het rapport over de EU Taxonomie, onderzoek en levenscyclusanalyses, Cradle-2-Cradle; er is onderling heel veel aansluiting te vinden. “Recent hebben we ook meegeholpen aan de realisatie van het Framework circulariteit. DGBC levert ons handvatten, maar er is dus ook echt sprake van structurele samenwerking.” 

Samenwerken is wat hem betreft ook een no-brainer. “Alle uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor zullen staan, kunnen we niet individueel oplossen.” SGS Search helpt andere organisaties dezer dagen dan ook bij duurzaam denken en doen. Dat gebeurt middels analyses en adviezen. En ook niet onverdienstelijk. Inmiddels worden er in 140 landen activiteiten ontplooid, waarbij duurzaamheid als thema onverminderd aanwezig is. “Of het nu gaat om BREEAM-NL of de energieprestatie van een gebouw, we kijken altijd hoe het beter kan.” 

Duiding door DGBC 

Door de jaren heen heeft hij veel zien veranderen in zijn werkveld. “Duurzaamheid is een containerbegrip, er zit van alles onder en dat komt gelukkig steeds meer bij elkaar.” En het begrip is ook breder geworden, legt hij uit. “Het stopt niet meer bij energiebesparing zoals vijftien jaar geleden, maar het gaat ook over het meten en certificeren van de kwaliteit van de leefomgeving.” Ook de steeds strengere maatregelen zijn volgens hem waardevol. “De EPBD-wetgeving en EU Taxonomie zijn goede voorbeelden die helpen bij het zetten van de stappen in de goede richting. En het is mooi dat DGBC dit soort zaken duidt. Daar is in de markt veel behoefte aan.” 

Daarnaast is hij erg blij dat er meer wordt gekeken naar de herbruikbaarheid van materialen in de bouwwereld.” Maar de blik mag van hem nog wel wat breder. “Er is aandacht voor het afvalprobleem, maar minder voor de productie en het transport van materialen. De containers blijven Nederland maar binnenkomen, maar de manier waarop materialen en bouwelementen worden geproduceerd en getransporteerd, heeft heel veel invloed. Dat moeten we meer inzichtelijk maken.”   

Net een krant 

Wat de rol van DGBC in de toekomst zou moeten zijn, legt hij uit met een krant als metafoor. “Er is altijd behoefte aan een partij die op verschillende manieren kennis kan verzamelen en overbrengen. Anders blijft die kennis versnipperd en weet niemand waar hij echt aan toe is. Zo vervullen ze eenzelfde rol als een krant. DGBC heeft zichzelf ontwikkeld tot een onmisbaar kennisinstituut voor de advieswereld en beleggers van Nederland. Zelden kom ik mensen tegen die nog nooit van de stichting hebben gehoord. Dat zegt al genoeg.” Ook denkt hij dat DGBC zich prima zou kunnen laten gelden buiten de gebouwde omgeving. “Ik denk dat ze zeker iets zinnigs zou kunnen zeggen over de verduurzaming van de sectoren transport en industrie. Daar valt namelijk nog genoeg terrein te winnen.”  

Nog niet bij het eindstation 

Maar de focus moet volgens de commercieel manager de komende jaren vooral op het thema biodiversiteit komen te liggen. “Daar begint eigenlijk alles. We moeten echt aan de slag met de vergroening van onze steden en het leefklimaat verbeteren. Dat kan dan leiden tot het behoud en herstel van de biodiversiteit.” Ook daarin ziet hij een rol weggelegd voor DGBC. “Zij heeft de kennis en de instrumenten in huis om daar stappen in te zetten en goede voorbeelden te geven.”  

We zijn er dan ook nog lang niet, is zijn alomvattende conclusie. “Er is de afgelopen jaren veel bereikt, maar we zijn nog niet op 80 of 90 procent. Het is goed dat er meer kennis is, anders wordt gebouwd en de eisen en wetgeving steeds weer worden aangescherpt. Maar we zijn nog niet in de buurt van het eindstation: we wachten op een trein die weer verdergaat.”  

DGBC-partners

SGS Search

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen