Rondetafelgesprek: haken en ogen aan circulaire inspectie

Hoe krijg je circulariteit van bestaande gebouwen goed in beeld en is een inspectie daarvoor de juiste optie? Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, volgens deelnemers aan het rondetafelgesprek over circulariteit. Je moet dan eigenlijk alles inventariseren, maar dat is kostbaar en lastig bij bestaande bouw. Een deel zit namelijk al in het gebouw verborgen. Je kunt wel bij onderhoud inventariseren wat je doet en hoe circulair dat is. 

In BREEAM-NL In-Use zijn circulaire criteria opgenomen. Zo zijn een conditiemeting en een gebouwpaspoort voorgeschreven en de toekomstige aanpasbaarheid is onderdeel van het keurmerk. De vraag daarbij is hoe toepasbaar deze criteria momenteel zijn. “We hebben al moeite met een gebouwpaspoort voor nieuwbouw, voor bestaande bouw is dat factor 500 moeilijker", zegt Guido den Teuling van Redevco.  

In de sessie is besproken hoe je op vier niveaus naar circulariteit kunt kijken voor de bestaande gebouwen: van ambities en doelen, naar afspraken in beheer en handelen naar de benodigde analyse. Welke ambities en doelen zijn er voor bestaand vastgoed? Lukt het om ambities te vertalen naar concrete doelen? En daarbij: welke middelen, analyses en data zijn er om deze doelen meetbaar te maken en informatie beschikbaar te stellen?  

Welke processen en informatiestromen zijn er voor bestaand vastgoed om ook ingezet te kunnen worden voor circulaire doeleinden? Op elk van deze niveaus hebben de partijen circulaire input en output.  

Inventariseren en analyseren 

Wat wil ik aan inventarisatie doen, hoe kan ik dat vastleggen en analyseren en hoe verbind je er doelen aan? Daarnaast is de vraag hoe je leveranciers daarop vast kunt pinnen. Daar kwamen de deelnemers nog niet helemaal uit. Cas Verver van Planon: “We hebben sterke visie dat je goed moet afbakenen aan de voorkant om efficiënt te kunnen inventariseren. Als wij weten hoe we moeten rapporteren, dan is dat uiteindelijk niet zo moeilijk.” Rudolf Scholtes van RHDHV vult aan: “Je moet op een andere manier door het gebouw lopen om dat te inventariseren.” 

Jan Kees Gijsbers van woningbouwcorporatie De Alliantie denkt in praktische oplossingen: “Bij een groot project moet je inzoomen op elementen die je aanpakt en bijhouden wat je vervangt.” Hij is wel benieuwd hoe het zit met de inventarisatie van gevaarlijke stoffen, maar krijgt daar niet echt antwoord op. De corporatie heeft ook een materialenbank voor de verschillende vestigingen. BAM Schiphol heeft ook zoiets en gaan uit van hergebruik bij onderhoud: “Bij BAM Schiphol en Schipholdirectie zit het al tussen de oren dat ze beter moeten inventariseren, het helpt wel", zegt Susanne IJsenbrandt van BAM Schiphol. Zij verwacht wel dat je uit de inspecties meer informatie kunt halen.  

Conditiemeting 

De conditiemeting vinden de aanwezigen een goed idee om een startpunt te hebben. “Als je dan de NENnorm gebruikt voor een voorspelling welke materialen je de komende vijf jaar moet vervangen, kun je je daarop richten. Zo kom je tot meer kwalitatief herstel. Houtrot is duurder om te herstellen, maar je behoudt het oorspronkelijke materiaal. Je moet dan wel kijken of je niet elk jaar opnieuw met hetzelfde bezig bent", zegt Mark van Burg van Planon. Frank van Beijnen van EQUANS vult aan: “Bij nieuwbouw is aan de voorkant al veel geregeld. Bij bestaande bouw moet je in de beheerfase bij je Meerjaren Onderhoudsbudget geld reserveren en bij onderhoud per moment kijken of je bij vervanging een duurzaam alternatief hebt en bij sloop ook je gegevens op orde brengen, bijvoorbeeld door te wegen en te registreren hoe veel beton je eruit haalt.” 

Ongeveer een jaar voor een ingreep kun je inspecteren wat je van een pand weet over de materialen en CO2-iuitstoot. Het onderhoud kun je dan in een soort onderhoudspaspoort vastleggen wat je hebt gedaan, zodat je uiteindelijk een zo compleet mogelijk gebouwpaspoort krijgt, zonder daarvoor inschattingen te moeten doen. Doelen aan circulariteit in de bestaande bouw zijn nog nauwelijks vastgelegd en dat is ook een lastig punt. De aanwezigen zien meer in een circulair Meerjaren Onderhoudsplan of –budget (MJOP/MJOB) of een CO2-begroting met daarin energiegebruik en de materiaalgebonden emissies. 

DGBC-partners

Redevco

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen