“De ambitie is om in 2030 100% circulair te zijn”

Plastic afval afkomstig uit de Amsterdamse grachten vormt de basis voor nieuw meubilair in de circulaire plaza van PwC Nederland. En dat plastic wordt ook nog eens uit het water gevist door een boot die is gemaakt van plastic afval van PwC zelf.

Het is een fraai voorbeeld van hoe PwC te werk gaat in het streven naar een circulaire organisatie en tegelijkertijd bijdraagt aan reduceren van eenmalig plasticgebruik.  

Wineke Haagsma, hoofd duurzaamheid vertelt zichtbaar trots over het initiatief dat symbool staat voor een deel van de purpose van PwC: het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. “En klimaatverandering is op dit moment een van de grootste problemen, dus dat is een thema waar voor ons een natuurlijke rol ligt om mee aan de slag te gaan”, erkent Haagsma.

SDG’s

De door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) spelen in die aanpak een belangrijke rol. “We hebben ons dan ook echt verbonden aan onder andere doelstelling 12: in 2030 willen wij 100% circulair zijn.” Het is een stevige ambitie, maar die wordt door de hele organisatie gedragen. Haagsma: “We geloven dat  geen emissies, geen afval en optimaal (her)gebruik van producten en materiaal duurzaam is en dan moet je dat ook uitspreken. We werken er in kleine en grote stappen naar toe. Stilzitten is geen optie.” 

Daarom is de organisatie ook zeer kritisch op het eigen handelen. “We pakken echt onze verantwoordelijkheid als het gaat om onze voetafdruk, benadrukt Haagsma. 
Zo is er een interne CO₂-prijs gezet op de eigen uitstoot van 100 euro per CO₂ ton. “Dit geld gebruiken we om te reduceren, te compenseren en te innoveren. Bijvoorbeeld voor maatregelen voor het verduurzamen van onze eigen gebouwen.”

Nieuwe inzichten met BREEAM-NL

Dat gebeurde afgelopen jaar onder meer met behulp van BREEAM-NL In-Use. Zo werden middels de portfolio-aanpak alle 14 kantoorpanden in een keer gecertificeerd. Een bijzondere prestatie, maar de lof die PwC daarvoor ontving is slechts bijzaak volgens Haagsma. “We zochten naar een manier om onze kantoren beter en sneller te verduurzamen. En dat lukt met BREEAM-NL. De nieuwe inzichten zijn voor ons waardevoller dan de vier sterren op het certificaat, hoewel die erkenning natuurlijk wel mooi is.”

Tweede leven

Tijdens de recente verbouwingen van de kantoren is er gekeken naar een nieuwe rol voor oude materialen. Naast een mooie invulling voor het opgeviste afval uit de grachten krijgt ook veel oud materiaal uit de kantoorpanden een tweede leven. Er is daarbij gekozen voor een vrij unieke aanpak. “Waar mogelijk hebben we materialen hergebruikt. In plaats van een nieuwe trap te bestellen, hebben we aan ontwerpers gevraagd er een te maken met de materialen die wij nog in huis hadden. Maak maar een ontwerp en laat zien wat er mogelijk is.”

Enthousiasme

Ze merkt dat met een dergelijke aanpak ook de bewustwording en creativiteit van de medewerkers wordt gestimuleerd. “Ons personeel denkt graag mee met dit soort initiatieven omdat zij er ook baat bij hebben om in een duurzame en gezonde omgeving te werken. Dat levert veel enthousiasme op.”

Het is ook dat enthousiasme en haar eigen bevlogenheid die opvallen wanneer ze praat over haar duurzame ambities. “Ik voel mij echt verweven met het bedrijf en wat ik nu doe. Het is zo’n mooi vak. Maar, ik hoop oprecht dat PwC over tien jaar geen duurzaamheidsmanager meer nodig heeft. Als we alles wat we doen blijven bekijken door die maatschappelijke lens, dan is dat echt mogelijk.”


Wineke Haagsma (PwC)

DGBC-partners

PwC

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes