Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Het Framework for Climate Adaptive Buildings (FCAB), een methode waarmee vastgoedeigenaren de klimaatrisico’s voor hun panden kunnen beoordelen, is compleet. Vandaag heeft Dutch Green Building Council (DGBC) op vastgoedbeurs PROVADA het derde en laatste deel gelanceerd en overhandigd aan deltacommissaris Co Verdaas. Deel 3 gaat specifiek in op de strategie en de maatregelen waarmee gevonden risico's kunnen worden verminderd. De complete methode is vrij beschikbaar en gebaseerd op open data.

Download deel 3 van het Framework for Climate Adaptive Buildings

​​​​Het veranderend klimaat kan een forse invloed hebben op gebouwen. Zelfs zo veel dat de financiële toezichthouders banken en beleggers oproepen om de risico’s in hun vastgoedfinancieringen en ‑portefeuilles goed in kaart te brengen en te monitoren. Voor zo'n analyse op gebouwniveau (een ‘klimaatrisicoscan’) waren veel verschillende methodieken in de markt beschikbaar, maar voor gebouweigenaren waren die methoden vaak ondoorzichtig. Een uniforme standaard ontbrak en daarom is DGBC in 2022, samen met onder andere vastgoedbeleggers, kennisinstituten en overheden, begonnen met de ontwikkeling van het Framework for Climate Adaptive Buildings. Deze methodiek is nu compleet met de publicatie van het derde deel.

Van omgeving en gebouw naar adaptatiestrategie

Het Framework for Climate Adaptive Buildings (FCAB) bestaat in totaal uit drie delen. Het eerste deel geeft via een omgevingsscore inzicht in de mate van blootstelling van de omgeving van een gebouw aan de voor Nederland relevante klimaatthema's hitte, droogte, wateroverlast en overstromingsgevaar. Het tweede deel laat met een gebouwscore zien hoe kwetsbaar een pand is voor die klimaatthema’s in de omgeving. De omgevingsscore en gebouwscore bepalen samen de klimaatrisicoscore.

Samenwerken als advies

“Sommige risico's zijn door de klimaatverandering zo groot dat ze onmogelijk door een enkele gebouweigenaar kunnen worden opgelost.” Als voorbeeld geeft Kadijk de extreme hitte die steeds vaker voorkomt en langer aanhoudt. “Het tegengaan van hittestress is typisch iets wat je ook op gebiedsniveau moet aanpakken. Kijk met andere gebouweigenaren wat je bijvoorbeeld kunt doen aan vergroening van het gebied,” stelt Kadijk, “en doe dat zeker ook in dialoog met de lokale overheid. Een groenere stad is een koelere stad en draagt tegelijk bij aan welbevinden, gezondheid en werkt ook nog eens positief uit op de vastgoedwaarde. En het kost geen extra energie en materiaal, wat bij airco's wel het geval is.” Hij verwacht dat de uniforme methodiek van het Framework gaat bijdragen aan meer samenwerking op de gevonden klimaatrisico's. “Verschillende vastgoedpartijen gaan dankzij deze uniforme scanmethodiek veel beter zien dat ze straks hetzelfde probleem hebben. Het ligt dan erg voor de hand om krachten te bundelen en niet alleen het eigen gebouw, maar de hele stad climate proof te maken.”

Handelingsperspectief

“Het Framework geeft handelingsperspectief,” zegt Stephan de Bie, Investment Manager ESG bij woningbelegger en -verhuurder Vesteda.”Wij willen graag dat het Framework de norm wordt als één gemeenschappelijke taal, waarmee gebouweigenaren risico’s kunnen inschatten. Het is een eerste indicatie waarnaar je kunt gaan handelen. Doe dit niet alleen, maar met anderen in de omgeving, zodat je niet een nieuw probleem bij een ander creëert, maar het samen oplost.” Ook Rudy Verstappen, team lead ESG bij Altera Vastgoed, is enthousiast over het Framework. ”De FCAB-standaarden zijn een bijdrage aan een duurzamere vastgoedmarkt en maken duidelijk wat de vastgoedmarkt moet doen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.”

40 partijen

Het Framework for Climate Adaptive Buildings is mede mogelijk gemaakt door ruim 40 partijen, waaronder vastgoedbeleggers, financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden. Dit zijn: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Amsterdam, ING, Rabobank, ABN AMRO, Verbond van Verzekeraars, W/E, Bouwinvest, MN, a.s.r. real estate, CBRE IM, Vesteda, IVBN, Altera, NSI, Achmea Real Estate, BPD, Esri Nederland, Wereldhave, Sweco, Climate Adaptation Services, Nelen & Schuurmans, TAUW, Arcadis, HKV, Deltares, Nieman, Royal HaskoningDHV, Hogeschool van Amsterdam, Witteveen+Bos, &Flux, stichting RIONED, OSKA, Groene Huisvesters en Merosch.

Download deel 3 van het Framework for Climate Adaptive Buildings

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’