DGBC en partners geven reactie op consultatie geplande aanscherpingen milieuprestatie-eisen gebouwen

Naar aanleiding van de internetconsultaties heeft Dutch Green Building Council (DGBC) samen met partners gereageerd op de voorstellen van de Nederlandse overheid om de milieuprestatie-eisen voor gebouwen te verscherpen. Het doel van de milieuprestatie-eis en de aanscherping daarvan is om de milieu-impact van gebouwen te verlagen over de gehele levenscyclus. Hoewel DGBC en haar partners ABN AMRO, Alba Concepts, Urban Climate Architects, NIBE, Synchroon, TBI WOONlab, Agrodome, Federatie Bio-economie Nederland en Circle Line aanscherping toejuichen, plaatsen zij een paar belangrijke kanttekeningen.

De belangrijkste aanbevelingen van DGBC en haar partners:

  • Zorg voor aanscherping en bredere toepassing van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor alle typen gebouwen. 

  • Ga integraal sturen op energie en materialen van een gebouw. Zoals in lijn met de EPBD IV (Whole Life Carbon) of MEPG (Milieu- en Energieprestatie Gebouwen). 

  • Daarnaast: stel doelen op CO2-reductie op de korte termijn. De CO2-uitstoot moet nú zo snel mogelijk worden gereduceerd. Niet over 75 jaar.   

  • Zorg dat de randvoorwaarden op orde zijn. Dat geldt dan met name voor een robuust systeem van betrouwbare milieudata, milieudata die aansluiten bij een Europees eerlijk speelveld, en een open database met meer inzicht in de achterliggende data van de verschillende milieu-indicatoren van producten.

DGBC benoemde deze al eerder in de position paper ‘Een toekomstbestendig MilieuPrestatie Gebouwen’ (DGBC en Gideon, 2023).  

Om welke aanpassingen gaat het?  

De overheid wil de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren aanscherpen en een milieuprestatie-eis introduceren voor andere gebouwtypen. Daarnaast wordt de bepalingsmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) herzien door een nieuwe weegset in te voeren. Het doel is de verduurzaming in de bouwsector te versnellen. Meer weten wat er verandert? In een eerder artikel zetten we dit uiteen: De milieuprestatie-eisen van gebouwen gaan op de schop: dit verandert er.  

Reactie DGBC en partners 

Het is goed dat de milieuprestatie-eis (MPG) van woningen en kantoren wordt aangescherpt, maar het zijn nog geen ambitieuze doelen. Voor een daadwerkelijk ambitieuze eis had de lat hoger gemoeten, menen DGBC en haar partners. De introductie van milieuprestatie-eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties juichen zij eveneens toe. De partijen raden wel sterk aan dat zodra de markt er klaar voor is, ook hier snel verscherping van de eis door te voeren.   

Op de invoering van de nieuwe weegset ‘A2’ om de MPG te berekenen is men kritisch. De huidige Nederlandse versie bevat 11 onderliggende milieueffect-categorieën. In de nieuwe milieuprestatie-eis wordt het aantal categorieën uitgebreid naar 19, in lijn met de Europese versie EN 15804+A2. Categorieën die straks ook meegerekend worden zijn bijvoorbeeld waterschaarste, landgebruik en fijnstof.  

Laetitia Nossek, programmamanager DGBC: “Het is goed dat Nederland nu met de A2-indicatoren harmoniseert met ‘Europa’ en afscheid neemt van de oude A1-weegset. Hiermee moet het gemakkelijker worden voor buitenlandse producenten om hun productkaart naar Nederland te brengen. Er zijn echter ook zorgen. Zoals het verplicht stellen van de ‘additionele’ indicatoren in Nederland, terwijl die in de rest van Europa vrijwillig zijn. En de negatieve effecten van de nieuwe weegset op de waardering van biobased materialen. Dit werkt een transitie naar een circulaire economie volgens ons juist tegen.”

Lees hier de reactie van DGBC en haar partners op het eerste deel

Aanvullende reactie op deel twee

De consultatie vanuit de overheid bestaat uit twee delen die betrekking hebben op de aanscherping van de MPG, de bepalingsmethode en onderliggende weegset. De consultaties worden gezamenlijk behandeld. In een reactie op het tweede deel belicht DGBC enkele kernpunten als advies aan beleidsmakers: 

  • De aanscherping van de MPG voor nieuwbouw van woningen en kantoren moet doorgaan, net als de introductie van de MPG voor andere gebouwfuncties. Discussies over de nieuwe weegset moeten de aanscherping en uitbreiding van de MPG niet in de weg staan 

  • Stuur op CO2-reductie op korte termijn. Sturing hierop ontbreekt vooralsnog, terwijl de markt hier wel om vraagt en op acteert 

  • Weeg alleen de kern-indicatoren in de nieuwe bepalingsmethode en weegset. Dit is al uniek binnen Europa. We adviseren om de additionele indicatoren (nog) niet te wegen 

Lees hier de reactie van DGBC en haar partners op het tweede deel

Vervolg 

De resultaten van de internetconsultatie  zullen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden verwerkt. DGBC zet zich samen met haar partners in voor een duurzame, toekomstbestendige bouwsector en blijft de ontwikkelingen volgen en waar nodig voorzien van constructieve feedback. 

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie