Wereldwijde ministeriële aandacht voor CO2-reductie en klimaatadaptatie 

Het allereerste Buildings and Climate Global Forum, georganiseerd door de Franse regering en het VN-Milieuprogramma (UNEP), werd afgelopen vrijdag 8 maart afgesloten met de ondertekening van de Declaration de Chaillot. Deze verklaring legt de nadruk op meer internationale samenwerking voor een snelle, eerlijke en effectieve transitie van de gebouwde omgeving. Nederland is één van de 70 ondertekenaars. Programmamanagers Martin Mooij en Laetitia Nossek waren namens DGBC bij de conferentie aanwezig.

Tijdens de Klimaattop COP28 in Dubai afgelopen november is de gebouwde omgeving meer onder de aandacht gekomen. De gebouwde omgeving is goed voor 37 procent van de wereldwijde CO2-emissies.

Sector ligt niet op koers

Het rapport van de Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) laat zien dat de sector niet op koers ligt. Als we de doelen in 2050 willen halen, had er meer vooruitgang geboekt moeten worden. In de afgelopen jaren zijn de cijfers rond de 0 procent blijven hangen, terwijl we op 39,6 procent zouden moeten staan, zoals blijkt uit het onderstaande figuur uit het rapport. Europa toont wel een stijgende lijn, maar blijft onder het benodigde reductiepad.

Bron: Global Status Report for Buildings and Construction

Wereldwijde opgave

De conferentie liet goed zien hoe groot de opgave wereldwijd is. Studies van de VN en Architecture 2030 wijzen erop dat in 2050 65 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen, en het vloeroppervlak en de vraag naar grondstoffen tot 2060 zal verdubbelen. Iedere week wordt er een stad met de omvang van New York City bijgebouwd, grotendeels op het zuidelijk halfrond in gebieden die met ernstige gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen. Gebieden met een grote kans op extreme temperaturen, droogte of overstromingsrisico's en nog nauwelijks bouwregelgeving.

Naast energiebesparing in de bestaande bouw, met het grootste potentieel in de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, stonden de bouwmaterialenindustrie en klimaatadaptatie daarom hoog op de agenda.

Programmamanagers Laetitia Nossek en Martin Mooij in Parijs.

Declaration de Chaillot

De Declaration de Chaillot wijst op de noodzaak van nationale plannen met strikte regelgeving om op koers te raken. Daarbij horen financiële instrumenten en prikkels. De noodzaak om tot innovaties in de bouwindustrie te komen met emissiearme productieketens komen in de verklaring en op de conferentie nadrukkelijk naar voren. Verder wordt aandacht gevraagd voor het leefklimaat en de kwetsbaarheid van de gebouwen en de infrastructuur in steden door klimaatverandering.

Rol Green Building Councils

De publicaties die de World Green Building Council met de nationale Green Building Councils (GBC’s) heeft opgesteld zijn voorname bronnen geweest voor het status report. WGBC-projecten als Advancing Net Zero, #BuildingLife, Better Places en werk van de financiële werkgroep droegen bij aan benoemen van het thema en het werken aan oplossingen. DGBC deelt via de programma's Paris Proof, #BuildingLife en vanuit de ESG-werkgroep ervaringen, veelal op Europees niveau en meer en meer wereldwijd.

Samenwerking binnen Europa

Voorafgaand aan het congres heeft DGBC voor de Europese partners een workshop verzorgd over de definitie van Net Zero Emissions Building en de uitwerking hiervan voor de Europese richtlijn EPBD IV. De continue focus van DGBC is daarbij om tot heldere definities te komen, in de veelheid wetgeving, rapportages en certificeringsystemen. Met Paris Proof heeft DGBC zowel voor operationeel als materiaalgebonden emissies eenduidige methodes met heldere doelen opgesteld.

Ook op het gebied van klimaatadaptatie wordt de samenwerking en afstemming gevonden, op de volgende bijeenkomst zal het Framework For Climate Adaptive Buildings besproken worden. In Engeland en Frankrijk zijn vergelijkbare initiatieven opgestart. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa zien we dat veel GBC's het nationale expertisecentrum zijn geworden voor de implementatie van de EU Taxonomie en CSRD in de gebouwde omgeving. 

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’