'Voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, is verleden tijd'

"De toekomstige circulaire leefomgeving van Alba Concepts bestaat slechts en alleen uit eerlijke, gezonde, verantwoorde bouwproducten en -materialen. Afval bestaat niet en producten zijn hoogwaardig in te zetten op een nieuwe plek. Dit komt door de slimme manier van verbinden, waarbij geen schade ontstaat bij demonteren. Dit alles wordt gestructureerd vastgelegd, waarbij de producten dynamisch worden gevolgd."

Door Jim Teunizen, Partner Alba Concepts

"Hiermee borgen wij met elkaar dat circulaire prestaties niet alleen bij oplevering, maar voor altijd worden nagekomen. De producten houden hun waarde, niet alleen financieel, maar vooral ecologisch en sociaal. Hierdoor wordt het meer eenvoudig om een product na een eerste gebruik weer hoogwaardig te hergebruiken. Al dan niet in dezelfde functie. 

Het circulaire verdienmodel van de toekomst richt zich zodoende op het registreren, volgen, waarderen en verbinden van vraag en aanbod op alle schaalniveaus van een gebouw. In dat verdienmodel is aandacht voor financiële restwaarde, verschuiving in exploitatielasten, andere afschrijvingsschema’s en aanknopingspunten om vastgoed(portefeuilles) anders te waarderen. Ook speelt dit verdienmodel in op te verwachten paradigma veranderingen, zoals CO₂-heffing, belasting op ‘virgin’ materiaal en minder op arbeid. Menselijke keuzes met sociale gevolgen belonen wij in plaats van te ontmoedigen. Voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, is verleden tijd. Pervers producenten- en consumentengedrag wordt gestraft. Inzicht in ketens helpt daarbij en biedt transparantie, wat altijd prevaleert boven ondoorzichtig financieel gewin."

Wil je het hele visiestuk lezen en meer te weten komen over de Programmaraad Circulariteit? Dat kan in de nieuwe editie van Toekomstbouwers

Professionals

Jim Teunizen

Gerelateerd

‘We bouwen nu hét probleem van de toekomst’

‘We bouwen nu hét probleem van de toekomst’

‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’

‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren