TNO: 'Het doel is duurzaam, veilig en betaalbaar'

Voor 2050 moet de complete gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal zijn, aldus het Klimaatakkoord. Voor nieuwe gebouwen is dat wel te realiseren, maar hoe verduurzaam je bestaande bouw? Dat is één van de vraagstukken waar TNO zich mee bezighoudt en waarom zij partner is geworden van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

In 2050 willen we allemaal wonen en werken in gebouwen die klimaatneutraal zijn. Met behulp van nieuwe technologieën zowel voor de energieopwekking als voor het energiegebruik in gebouwen, kunnen we in Nederland energieneutrale woningen realiseren. Een van de grootste opgaven is het energieneutraal maken van bestaande gebouwen. Renovatieoplossingen zijn nog veel te kostbaar en arbeidsintensief, te belastend voor de bewoner, en hebben potentieel ongewenste effecten op binnenklimaat en wooncomfort. TNO werkt aan technologische oplossingen hiervoor. Een voorbeeld hiervan is het EU project ENVISION, waarin een geïntegreerd renovatieconcept wordt ontwikkeld en gedemonstreerd waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare bouwoppervlakken voor thermische en elektrische energieopslag. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van digital twins: Digital twins zijn digitale kopieën van gebouwen waarmee de effecten van voorgenomen verduurzamingsmaatregelen vooraf kunnen worden voorspeld.

Samenwerking

De bouw- en technieksector is van essentieel belang bij het aanpakken van deze verduurzamingsopgaven. Alleen met een goed functionerende, innovatieve en kosteneffectieve bouw- en technieksector, een betrokken overheid en de kennis van de relevante kennisinstellingen kunnen de genoemde opgaven tijdig en kwalitatief hoogwaardig aangepakt worden. De uitdagingen zijn zo groot, dat samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven uit de bouw- en technieksector essentieel is, stelt Machteld de Kroon, Managing Director van TNO Bouw, Infrastructuur & Maritiem. “Om deze samenwerking aan te jagen hebben we samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen het Bouw en Techniek Innovatiecentrum opgericht, waarin wij de handen ineen slaan om de noodzakelijke innovaties tot stand te brengen. ‘’

TNO in de praktijk

Of het nu gaat om gebouwen, bruggen, wegen
of windmolenparken op zee: ​​​​​​​constructies moeten hun functie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Duurzaam in gebruik, veilig en ook nog betaalbaar. Daarom ontwikkelt TNO innovatieve technologieën en betrouwbare modellen voor Bouw, Infra & Martiem. Zo verbe- tert TNO de concurrentiekracht van bedrijven en levert TNO aan de overheid de technologische afwegingen ter ondersteuning van beleidsbeslissingen

Magazine Toekomstbouwers

Bovenstaand artikel komt uit het, door DGBC gepubliceerde, magazine Toekomstbouwers. In het magazine staat hoe de negen Paris Proof themapartners, aan de hand van een stappenplan, aan de slag gaan met het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

Partners

TNO

Gerelateerd

 Tweemaal hoogste waardering van UN PRI voor Bouwinvest Real Estate Investors

Tweemaal hoogste waardering van UN PRI voor Bouwinvest Real Estate Investors

CFP zoekt nieuwe Key Account Executive & Senior consultant met ‘open hiring’

CFP zoekt nieuwe Key Account Executive & Senior consultant met ‘open hiring’

Circular Skills: "Beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector”

Circular Skills: "Beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector”