Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, moeten duizenden schoolgebouwen worden verduurzaamd. Maar hoe kun je als gemeente en schoolbestuur samenwerken aan deze ambitieuze opgave? En hoe kun je andere belangrijke doelstellingen, zoals een gezonde school combineren met de verduurzamingsopgave?

Onder begeleiding van de DGBC-werkgroep Onderwijs en Kenniscentrum Ruimte-OK zijn pilots uitgevoerd bij scholen. Tijdens het webinar op 6 april 2021 gingen de sprekers in op hoe deze scholen het ontwikkelen van een routekaart voor verduurzaming in de praktijk hebben aangepakt. Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, moeten ook duizenden schoolgebouwen ingrijpend worden verduurzaamd tot het niveau Paris Proof. Een opdracht die bij gemeenten en schoolbesturen ligt. Hoe kunnen zij samenwerken aan deze ambitieuze opgave? En hoe kunnen zij andere belangrijke doelstellingen, zoals een gezonde school, combineren met de verduurzamingsopgave? DGBC gaf opdracht voor een drie pilotprojecten (in Breda, Wierden en Heemskerk) om de eerste stappen te zetten in de verduurzaming van schoolgebouwen.

Deze pilots zijn nu afgerond. DGBC organiseerde in samenwerking met de werkgroep Onderwijs en Ruimte-OK, en de begeleiders van de pilots, een webinar waarin de ervaringen van de pilots uitgewisseld werden. Daarin kwamen onder meer de adviesbureaus die de scholen hebben begeleid aan het woord. De sprekers gingen online met elkaar in gesprek over de praktische aanpak van een routekaart voor onderwijsvastgoed.

Eerst vertelde Marion Breg van Ruimte-OK over de noodzaak voor een integrale aanpak bij de verduurzaming van schoolgebouwen: “Met onze programma’s (‘Scholen op Koers naar 2030’, ‘Scholen Besparen Energie’ en ‘Eerste hulp bij Ventilatie’) helpen we schoolbesturen en gemeenten inhoudelijk op weg bij een gezamenlijke en planmatige aanpak van de brede verduurzamingsopgave.” Uit de pilots blijkt dat het verzamelen van data over de huidige staat van schoolgebouwen daarbij de belangrijke eerste stap is. Gerard van den Engel van adviesbureau Arcadis begeleidde één van de pilotprojecten en vertelt: ‘’Wil je goede uitspraken kunnen doen, dan moet je weten hoe het gebouw er nu voor staat.’’ Dat inzicht helpt vervolgens om in beeld te brengen welke ingrepen nodig zijn en wat de kosten en baten ervan zijn. Dit is essentieel, zo legt ook Maarten Groenen uit. Hij begeleidde vanuit ICSadviseurs een pilotproject: ’’Je kunt hele mooie duurzaamheidsplannen maken, maar ze moeten vooral haalbaar zijn.’’ Om succesvol een routekaart op te stellen en uit te voeren is samenwerking belangrijk, vertelt hij. Hij krijgt bijval van Henkjan Kok, procesbegeleider voor de pilot in Wierden: ‘’Je kunt vanuit gezamenlijkheid tot oplossingen voor dit complexe vraagstuk komen.’’

Sprekers

  • Eke Schins (Arcadis)
  • Maarten Groenen (ICSadviseurs)
  • Marion Breg (Ruimte-OK)
  • Gerard van den Engel (Arcadis)
  • Henk Jan Kok (procesbegeleider pilot Wierden)
  • Eefje Stutvoet (Dutch Green Building Council)

Kijk het webinar terug


Meer informatie

Wil je zelf aan de slag met de routekaart, kijk dan hier voor meer informatie:

Vraag en antwoord

Algemeen

Tools voor routekaart

Programma’s voor verduurzaming

Pilot


DGBC-partners

Arcadis | ICSadviseurs

Professionals

Eke Schins Derksen

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes