Kijk terug: webinar framework voor circulaire bestaande gebouwen

Hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave? En hoe kunnen bestaande gebouwen op circulaire wijze worden beheerd en gebruikt? Het nieuwe framework voor circulaire bestaande gebouwen biedt indicatoren om dit meetbaar te maken. Onlangs gaven we een toelichting op het framework tijdens een webinar, wat je op deze pagina kunt terugkijken.

De sprekers gingen in op de opbouw van het framework, de uitwerking van de concrete credits, de uitdagingen voor circulariteit in de bestaande bouw en de mogelijkheden die het framework biedt. “Er staan 8 miljoen panden in Nederland. Het echte verschil kunnen we maken in de bestaande bouw: de markt en de opgave zijn een stuk groter in vergelijking met nieuwbouw”, aldus Olaf Oosting, Valstar Simonis. Merlijn Blok, Metabolic, vult aan: “Het streven naar het sluiten van kringlopen blijft een zoektocht. Nieuwbouw kun je beschouwen als een wit doek, terwijl bij bestaande bouw al veel is ingekleurd. Dat brengt ook meer uitdagingen met zich mee.” Dit framework geeft invulling aan de behoefte van veel partijen om ook voor bestaande bouw circulariteit (en een circulair gebouw) te concretiseren.

Kijk het webinar terug

 

"Het framework bestaat uit indicatoren voor de prestaties, het beheer en het gebruik van circulaire bestaande gebouwen. Daarbij hebben we gekeken naar gelaagdheid en schaal", vertelt Jeroen Kanselaar, SGS Search. “Het is belangrijk om circulariteit aan de voorkant te waarborgen en vast te leggen welke materialen, producten en bouwelementen kunnen worden hergebruikt”, belicht Jip van Grinsven, Alba Concepts. "Zo helpt het framework om inzicht te krijgen in de huidige losmaakbaarheid en om de losmaakbaarheid van inkomende materialen te verbeteren. Ook hebben we gekeken op welke wijze je circulariteit kunt inbedden in het inkoopbeleid. En hoe je de circulaire herkomst van ingekochte producten en materialen kunt kwantificeren.” Tijdens het webinar hebben de auteurs van het framework enkele credits uitgelicht. Alle indicatoren en credits vind je in het volledige rapport.

“Dit framework geeft een duidelijke kapstok in een woud aan allerlei ontwikkelingen”, stelt Inge van Baardwijk, Schiphol. “Energie wordt al langer geborgd in meerjarige onderhoudsplannen. Circulariteit moet een veel grotere plek krijgen in MJOP. Het framework helpt daarbij.” Pam van de Klundert, Bouwinvest, vult aan: “Met het framework kunnen we voortborduren op bestaande processen. Dit framework biedt handvatten om aan de slag te gaan met circulariteit binnen alle facetten van het gebouwmanagement.” 

Meer informatie

Wil je zelf aan de slag met het framework? Kijk hier voor meer informatie.

Het framework is mede mogelijk gemaakt door de Laudes foundation, Bouwinvest en Schiphol.

 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?