Inzichten delen en samen opstaan om de zorg sneller te verduurzamen

Op wat voor manier kunnen commerciële instellingen bijdragen aan het verduurzamen van zorginstellingen? Die vraag liep als rode draad door het gesprek aan de leiderschapstafel van INNAX, die geleid werd door CEO Philip Blaauw op de derde dag van de PROVADA.

Op zijn verzoek schoven Joost de Baaij (Syntrus Achmea), Erwin Drenth (Bouwinvest), Jeroen Hermus (CBRE) en Bart Terpstra (Amvest) bij hem aan.

CO2-uitstoot inzichtelijk maken

Het is een complex vraagstuk waarmee Blaauw al geruime tijd in de weer is in zijn werkgroep Zorg van het Deltaplan Duurzame Renovatie. De aangeschoven panelleden reageren enthousiast op zijn vraag en zien mogelijkheden. Joost de Baaij (Syntrus Achmea) merkt op dat zorginstellingen niet ruim in hun middelen zitten om te verduurzamen omdat logischerwijs het zorgprincipe leidend is en niet vastgoedprincipe. “Bij dat tweede kunnen wij helpen.” Een eerste stap daarbij is het creëren van inzichten, vult Bart Terpstra aan. “Het is voor zorginstellingen ingewikkeld om een goed beeld te hebben van hun CO2-uitstoot. Daar moeten wij zorginstellingen in meenemen en het concreet maken.” Tegelijkertijd is volgens Jeroen Hermus (CBRE) voor veel partijen ook onvoldoende duidelijk wat energiebesparing kan opleveren. “Er is behoefte aan een benchmark.”

Routekaarten

De routekaarten die op dit moment worden ontwikkeld door DGBC in samenwerking met een aantal marktpartijen moeten daarbij gaan helpen, licht Blaauw toe. “Er komen routekaarten op sector- en op instellingniveau. Op die manier kunnen er op structurele wijze duurzame stappen worden gezet. De inzichten in het werkelijk energieverbruik spelen daarin een belangrijke rol.” Erwin Drenth (Bouwinvest), hoopt ook op actie vanuit de overheid – nog altijd een belangrijker speler is binnen de zorg – die met wetgeving wellicht voor een versnelling kan zorgen.

Tegelijkertijd zijn de aanwezigen het eens dat de taxateurs een interessante rol kunnen spelen. “Het is wel een rol die nog verder moet ontwikkeld”, aldus Blaauw. “Als duurzaam vastgoed echt aantoonbaar meer waard is, wordt het interessant.”

Integrale aanpak

Maar een misschien nog wel belangrijkere conclusie luidt dat de verduurzaming onderdeel moet zijn van een integrale aanpak. Met alleen duurzaamheid kom je er niet. Wanneer aspecten als leefkwaliteit, comfort en privacy worden meegenomen liggen er kansen. Terpstra herkent dit. “Daar zijn zorginstellingen gevoelig voor. Als je het verduurzamen weet te combineren met het creëren van meer woonkwaliteit voor bewoners, gaan er deuren open.

Pitch bij Ministerie van VWS

Een deur waar volgens Blaauw binnenkort op geklopt moet worden is die van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS). “Er ligt voor ons aan deze tafel een natuurlijke taak om nu op te staan en in een pitch toe te lichten hoe we met behulp van de routekaarten en een integrale aanpak de zorg kunnen verduurzamen.” Het voorstel wordt door zijn tafelgenoten omarmt: ook dat is leiderschap, over de concurrentie heen stappen en samenwerken. “Dit is het moment om duurzaam leiderschap te tonen, aldus Hermus. “We zijn allen ambassadeurs, en dat integrale duurzaamheidsbesef moet in alles wat wij doen de standaard zijn.”

@JdeBaaij op Twitter

Professionals

Philip Blaauw

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen