Hard nodig: wereldwijd steeds sneller naar nul CO2

In Nederland staat ‘t bekend als het Paris Proof project. Maar wereldwijd doen bedrijfsleven en overheden ook heel veel om CO2 terug te dringen, onder het motto ‘Advancing Net Zero’ (ANZ). Vandaag publiceerde de World Green Building Council het ANZ-jaaroverzicht van 2022, met daarin vele voorbeelden van hulpmiddelen en programma’s uit Nederland en andere landen. 

Allereerst merkt Christina Gamboa (CEO van WGBC) op dat gebouwen en hun omgeving steeds meer aandacht krijgen in het streven naar minder CO2. In haar voorwoord haalt ze daarom de COP26 in Glasgow aan (november 2021), waar een hele dag speciaal was gewijd aan het grote CO2-besparingspotentieel van de gebouwde omgeving en de totale bouwsector. Ze benadrukt niet alleen de aandacht voor het operationeel energiegebruik van gebouwen, maar ook dat er steeds meer oog is voor de ‘whole life carbon’ benadering, ofwel de uitstoot van bouwmaterialenproductie.  

Snelheid essentieel 

In een handig overzicht schetst het ANZ-rapport wat er allemaal op de COP26 gebeurde op dit vlak. Het jaaroverzicht toont ook wat er regionaal gebeurt, wat de hoogtepunten waren tussen juni 2021 en nu – en waar we wereldwijd moeten staan in 2030, met ambitieuze CO2-doelen. Het is duidelijk dat ‘steeds meer snelheid’ essentieel is om daar te komen. In een hoofdstuk over trends en innovaties valt te lezen wat de actuele ontwikkelingen zijn op de kortere termijn, bijvoorbeeld op de terreinen van beleid, materialen en financiering.  

Dit jaar presenteerde Nederland de roadmap Whole Life Carbon en het materiaalgebonden protocol. Dat is de vervolgstap op het eerdere werk aan het werkelijk energiegebruik, ofwel de Paris Proof routekaarten en het WEii protocol. Er is veel belangstelling voor het Nederlandse werk vanuit de andere Green Building Councils, zo bleek ook afgelopen week tijdens het World Green Building Council jubileumcongres in Londen.  

Continentale verschillen 

Het jaaroverzicht laat de problematiek en aanpakken van over de hele wereld zien. Bij de WGBC zijn inmiddels 71 landen aangesloten die in 5 regionale netwerken samenkomen. De opgave is per continent heel verschillend: in Afrika zal nog een enorme groei en verstedelijking plaatsvinden waar een grote aanspraak zal worden gedaan op bouwmaterialen.

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Woningen

Woningvoorraad doorgerekend: wat is er nodig voor Paris Proof?

Rondetafel circulair inspecteren november 2022

Rondetafelgesprek: haken en ogen aan circulaire inspectie

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel