>

DGBC op Congres Aardgasvrije Wijken: let ook op bezuinigen op energieverbruik

DGBC-directeur Annemarie van Doorn heeft op het Congres Aardgasvrije Wijken een oproep gedaan om tijdens de opgave om van het gas af te gaan, ook oog te hebben voor het verminderen van het energieverbruik. 

Annemarie van Doorn was gevraagd om een bijdrage te leveren aan de deelsessie: Ja, ook de utiliteit gaat van het aardgas af! Tijdens die sessie ging de DGBC-directeur in gesprek met Geertje Bos, wethouder in Breda, en Ronald van den Boom van het Rijksvastgoedbedrijf. De sessie viel op tussen het programma vol aandacht voor woonwijken. Maar de organisatie wilde juist aandacht voor utiliteit vragen. Zo was er in de aankondiging al te lezen: '[...] soms lijkt het vooral over woningen te gaan. Alle andere gebouwen gaan toch ook van het aardgas af? Zoals kantoren, scholen, zorgvastgoed en buurthuizen? Ja, dat klopt!'

Bezuinigen op energie

Waar de wethouder van Breda zich vooral focust op het in beeld krijgen van de huidige stand van zaken en het Rijksvastgoedbedrijf een routekaart voor eigen vastgoed uitrolt en probeert te financieren, hamerde Van Doorn op de bredere aanpak. Met het Deltaplan Duurzame Renovatie om de gebouwde omgeving Paris Proof te maken, is DGBC is al een stap verder. Een aardgasvrij gebouw is in dat plan een minimale vereiste. Het uitgangspunt van het Deltaplan is namelijk om onze gebouwen gereed te maken voor het gebruik van alleen duurzame energie. Een gebouw dat aardgas gebruikt, kan dus niet de titel Paris Proof dragen. 

Energierenovatie

Van Doorn had een sessie eerder ook hoogleraar Andy van den Dobbelsteen horen spreken. Via een andere weg hamert hij op hetzelfde. Veel van onze warmtevoorziening zal in de toekomst afkomstig zijn van middel- of lagetemperatuur bronnen, zoals wartmepompen. Om daarmee een huis of kantoor te verwarmen, is een goede isolatie noodzakelijk. "Daarom is een energierenovatie nodig", zegt hij in een essay die hij voor dit onderwerp schreef.

Veel aandacht voor woonwijken

Het congres van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werd dus goed bezocht. Veel afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en andere nutsorganisaties kwamen op het congres af. Ook adviesbureaus en installateurs waren naar Nieuwegein afgereisd. Allemaal met de vraag: hoe gaan 'we' van het gas af? Tijdens het congres was er uiteraard veel aandacht voor de proeftuinen om wijken aardgasvrij te maken. Maar de overheid zoekt voor de proeftuinen nu juist wijken met utiliteitsgebouwen

Op de website aardgasvrijewijken.nl is een uitgebreid verslag van de sessie te lezen. 

DGBC-partners

Rijksvastgoedbedrijf

Gerelateerd

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

Founding partner SGS Search over toekomst DGBC: ‘Een onmisbaar kennisinstituut’

Founding partner SGS Search over toekomst DGBC: ‘Een onmisbaar kennisinstituut’