Nieuwe inschrijfronde proeftuinen aardgasvrije wijken, ook voor utiliteit

Er is een nieuwe inschrijfronde voor de regeling aardgasvrije wijken. De overheid heeft de deadline voor het inschrijven van nieuwe projecten nu op 1 april 2020 vastgesteld. Opvallend: ook gebieden die niet per se woonwijken zijn, worden gevraagd zich in te schijven. Met het Deltaplan Duurzame Renovatie vestigt de DGBC aandacht op de energietransitie van de utiliteitsbouw en zoeken we goede voorbeelden en pilots. Daarom ziet DGBC graag dat gebieden zich aanmelden met utiliteitsbouw en de ambitie om ook behalve aardgasvrij ook Paris Proof te worden.

De proeftuinen in 27 gemeenten zijn tot nu toe allemaal woonwijken, terwijl de regeling ook is opengesteld voor utiliteitsgebouwen. Nu er een nieuwe  inschrijfperiode is tot 1 april 2020, biedt dat ook de kans aan bijvoorbeeld industriegebieden, winkelcentra en andere gebieden met verschillende gebouwen om zich in te schrijven via de gemeente. De overheid spreekt de verwachting uit in juni bekend te maken welke proeftuinen er zijn geselecteerd.

27 proeftuinen

De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. Zij krijgen een bijdrage van de Rijksoverheid.

Aardgasvrijewijken.nl

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken verschillende overheden samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Op aardgasvrijewijken.nl wordt kennis gedeeld en zijn andere projecten te volgen.

Congres

Het PAW organiseert op donderdag 23 januari opnieuw een congres aardgasvrije wijken. Tijdens deze bijeenkomst zal DGBC-directeur Annemarie van Doorn een bijdrage leveren aan een panelgesprek gericht op de rol van utiliteitsbouw in aardgasvrije wijken. 


Gerelateerd

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

Innovatie  is niet alleen technologie, maar ook gedrag

Innovatie is niet alleen technologie, maar ook gedrag

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke