Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, kunnen nu gratis en snel advies inwinnen met de Beslisboom Verduurzaming Scholen. Deze online tool is onlangs vernieuwd en verbeterd. Het geeft schoolbesturen de mogelijkheid om eenvoudig en snel het verduurzamingspotentieel van hun gebouw te ontdekken. 

Gebouwbeheer is voor veel gebouweigenaren niet de hoofdactiviteit. Dat geldt zeker voor eigenaren van het maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld schooldirecteuren houden zich bezig met kwaliteit van het onderwijs en het op de been brengen van voldoende leerkrachten. Energieverbruik van het schoolpand heeft geen prioriteit, maar toch moeten ook scholen en zorginstellingen verduurzamen. De beslisboom, mede ontworpen door Arcadis, helpt hen bewuste keuzes te maken die naar een rendabele verduurzamingsplan leiden.

Klik hier om naar de Beslisboom Verduurzaming Scholen te gaan. 

Samenwerking

De Beslisboom is het resultaat van een samenwerking tussen overheid en verschillende marktpartijen. De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van de Green Deal Scholen & Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant.  
Ook leden van de werkgroep Onderwijs van het Deltaplan Duurzame Renovatie hebben meegewerkt aan de Beslisboom, zoals onder anderen Marco van Zandwijk van RuimteOK en Eke Schins-Derksen van Arcadis. 

Stappenplan

Het invullen van de Beslisboom is ook een stap uit het stappenplan van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Van de zes stappen zijn het inventariseren en analyseren van het gebouw de eerste stappen. 

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?