Aantal ondertekenaars Paris Proof Commitment stijgt naar 94

Vandaag hebben 17 marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council ondertekend. Dit gebeurde tijdens het centraal ondertekenmoment op het Paris Proof Plein op vastgoedbeurs PROVADA. 

Zo hebben Agrodome, ASSA ABLOY Entrance Systems, Batenburg, COMCAM, Circulairstaal, ECHT Estate, Energy Bridge, Folie Effect, HD Groep, Klictet, Provast, Startblock, Tala, Turner & Townsend hun handtekening gezet. Eerder op de dag tekenden ook Hercuton, Revolve Development en RYSE (voorheen abcnova), het Paris Proof Commitment. 

Met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment onderschrijven en verbinden marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden zich aan de doelstelling om tegen 2040 het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO2-emissies terug te brengen. Hiermee lopen de partijen vooruit op het Klimaatakkoord dat 2050 als doel heeft.  

Operationeel en materiaalgebonden emissies 

Afgelopen jaar committeerden de eerste partijen zich ook aan materiaalgebonden CO2-reductie. Dat betekent dat het draait om het operationele energiegebruik en het CO2-neutraal maken van bestaande gebouwen en ook om een CO2-neutrale productie van bouwmaterialen en processen. Het aantal ondertekenaars is nu 94. De ambitie is om dit aantal de komende maanden nog sterk toe te laten nemen.

Tijdens bijvoorbeeld de Dutch Green Building Week, van 9 t/m 13 oktober 2023, de landelijke campagneweek voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. Dit jaar staat dit in het teken van het thema 'Elke schakel telt', oftewel  elke oplossing, groot of klein, het draagt allemaal bij om de gezamelijke klimaatdoelen te halen. Dit zie je ook terug in de mix van nieuwe ondertekenaars: beleggers, ontwikkelaars, installateurs én adviseurs. 

Verduurzamen, meten en in beweging komen 

De ondertekenaars gaan ieder vanuit hun eigen rol meten op werkelijke energiegebruik en vastgoed versneld verduurzamen voor 2040 en doen dit binnen het CO2-budget voor de gebouwde omgeving in Nederland. Voor de bestaande bouw betekent dat sturen op werkelijk energiegebruik en ingrijpend verduurzamen.  

Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten sturen ondertekenaars op materiaalgebonden CO2-emissies en toetsen deze aan de doelstellingen per jaar van het CO2-budget. Bovendien brengen de ondertekenaars de partijen om zich heen in beweging om ook Paris Proof te worden.   

Urgentie 

Annemarie van Doorn, directeur van DGBC: “Het ondertekenen van het Paris Proof Commitment betekent dat je je bewust bent van de urgentie om nu actie te ondernemen tegen verdergaande klimaatverandering. Het is mooi om te zien dat steeds meer marktpartijen het commitment ondertekenen en dat de hele keten mee doet. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan ieder voor zich.”   

Benieuwd wie er al eerder een handtekening heeft gezet? Kijk op de pagina met ondertekenaars.   

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie