Dagvoorzitter blikt terug op webinar verduurzamen zorgvastgoed

De cijfers liegen er niet om: ongeveer 7% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorg. Waarvan 40% door de gebouwen zelf wordt veroorzaakt en 60% door de bewoners en gebruikers. Aan ene kant wordt hard gewerkt aan de gezondheid van mensen, aan andere kant zorgt het voor een grote belasting van het klimaat. Dat moet - en kan - anders, aldus de  werkgroep zorg van de stichting Dutch Green Building Council. 

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft naast de BREEAM-certificaten een Deltaplan opgesteld om de verduurzaming van het Nederlandse vastgoed te versnellen. Vanuit verschillende werkgroepen worden de doelen zoals vastgelegd in de Parijs klimaatafspraken tot werkelijkheid gemaakt. De werkgroep zorg, waar ik voorzitter van ben, heeft een serie pilots gedaan met het opstellen van Paris Proof routekaarten naar 2030 en 2050. Daarin zijn ook verschillende ondersteunende tools getest.

Philip Blaauw was dagvoorzitter tijdens een webinar over zorgvastgoed, hij schrijft daarover: "Vorige week hebben wij een informatief webinar gehouden voor een groot aantal zorginstellingen. Het doel was het delen van de pilot resultaten voor portefeuille routekaarten, om daarmee zorginstellingen te stimuleren en inspireren om zelf met een routekaart aan de slag te gaan."

"Een aantal mijns inziens waardevolle punten die tijdens deze sessie naar voren zijn gekomen:

  • Om de doelen te halen is het nodig om over te stappen van onderhoud-denken naar verbeter-denken voor de zorggebouwen. Neem dus grote renovatie - en verduurzamingsinvesteringen (zonnepanelen bijv) in het totaalplan mee.
  • Succes betekent: klein beginnen met een routekaart voor enkele gebouwen en de focus leggen op 2030 met concrete maatregelen.
  • De routekaart omvat alle eigendom- en huurpanden en is altijd dynamisch vanwege veranderingen in de portefeuille. De eigenaar is verantwoordelijk voor de grootschalige verduurzamingsmaatregelen. 
  • Bestuurders zijn nu (nog) beperkt of niet betrokken bij de routekaart, dit is hoognodig gezien de belangen die spelen.
  • Naast het onderhoudsprogramma hebben de meeste gebouweigenaren ook een strategisch vastgoedplan: een koppeling met de routekaarten is van groot belang.
  • De overheid komt in 2021 met een consultatie over de eindnorm van Parijs 2050, de DGBC normen (bijv. 80 kWh/m2 voor een zorggebouw) worden nu veel gebruikt.
  • Voor zorginstellingen met max. 10 gebouwen in eigendom is er een ondersteuningsregel."

DGBC maakte al een speciale terugblikpagina voor dit webinar, klik hier voor de terugblik.

DGBC-partners

INNAX Gebouw & Omgeving

Professionals

Philip Blaauw

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie