Paris Proof werkgroepen inspireren elkaar tijdens DGBW

Parijs komt steeds dichterbij. De Paris Proof programmaraad, werk- en expertgroepen kwamen op 10 oktober bijeen om de laatste ontwikkelingen en mooie mijlpalen te delen. EDGE Olympic was het decor voor deze eerste bijeenkomst van de Dutch Green Building Week 2022 (DGBW). 

DGBC-directeur Annemarie van Doorn opende de landelijke campagneweek voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. “Het is de tijd van het peloton. De koplopers van het Paris Proof programma komen vandaag bij elkaar en het is mooi om te zien dat we de samenwerking volop vinden. Met elkaar gaan we sneller naar Parijs. Nu moeten we kijken wat we kunnen doen om overheden, andere marktpartijen en uiteindelijk de hele bouw- en vastgoedsector mee te krijgen. Waar Paris Proof zich eerst richtte op het gebouw en CO2-reductie tijdens de gebruiksfase, is er nu ook meer aandacht voor materiaalgebonden emissies, sociale duurzaamheid en de systeemverandering die nodig is”, zegt Van Doorn. 

EnergieKompas 

Martin Mooij, programmamanager Paris Proof, benadrukte het belang van verbinding tussen thema’s en sectoren: “Commerciële en maatschappelijke sectoren werken samen toe naar Paris Proof. De route en oplossingen voor de ene sector bieden inspiratie voor de andere. Routekaarten zijn het startpunt. Deze hebben we met de werkgroepen opgesteld, in samenwerking met andere organisatie uit de sectoren. Voor kantoren, logistiek en retail is een routekaart opgesteld, later dit jaar volgen de routekaarten voor horeca en woningen. Iedere sector heeft daarnaast zijn eigen opgave. Zo onderzoeken we de rol van logistieke gebouwen in het energiesysteem en hoe deze elektrisch transport kunnen faciliteren. Wat al deze organisaties en sectoren bindt, is sturen op data en het werkelijk energiegebruik.” 

Een nieuw instrument om te sturen is het EnergieKompas, ontwikkeld door TVVL en DGBC. Het instrument wordt tijdens de Vakbeurs Energie op 13 oktober gelanceerd. “Het EnergieKompas combineert twee variabelen: het energielabel en de WEii-score, het werkelijk energiegebruik”, vertelde Philip Blaauw, voorzitter van de werkgroep Zorg. “Het instrument is ontstaan vanuit de onduidelijkheid over de eindnorm voor sectoren als de zorg en het onderwijs. We zien al een hele tijd dat de EU en de Rijksoverheid sturen op energielabels, terwijl bijna geen enkel onderwijs- of zorggebouw een label heeft. Gelukkig is er een tweede trend die de werkgroep Zorg sterk stimuleert: sturen op werkelijk energiegebruik. Die indicatoren komen samen in het EnergieKompas. Dit instrument maakt zichtbaar of de energieprestatie van het gebouw is zoals beoogd. Het EnergieKompas geeft inzicht in waar je staat en hoe je jouw Paris Proof ambitie behaalt”, lichtte Blaauw toe.  

Spaarconstruct 

Een andere mooie mijlpaal op weg naar Parijs is het Spaarconstruct. Yvette Watson, voorzitter van de werkgroep Kantoren, vertelde er meer over: “De routekaart voor kantoren was een mooie stap, maar de bekostiging miste nog. De 34 miljard die EIB berekende is ongrijpbaar. Het is een enorm bedrag dat niet aanzet tot actie, ook al kost klimaatschade en niks doen uiteindelijk nog veel meer. Binnen de werkgroep ontstond daarom een gedachte-experiment: wat als we terugrekenen? Dan komen we uit op 9 euro per vierkante meter per jaar voor huurder en verhuurder – de gemiddelde kosten om een kantoor te verduurzamen tot Paris Proof-niveau. Om de verduurzaming en investering te borgen, wordt een rekening geopend die aan het gebouw is gebonden. Als de gebouweigenaar of huurder verandert, blijft het Paris Proof doel gelijk. De verplichting om te verduurzamen is gekoppeld aan het gebouw.”  

Er ligt nu een wetvoorstel om het spaarconstruct te realiseren. Dudok, lid van de expertgroep juridische zaken, werkte het wetsvoorstel uit. Tijdens het webinar op 31 oktober introduceert DGBC het Spaarconstruct en wordt het wetvoorstel verder toegelicht

Professionals

Philip Blaauw | Yvette Watson

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes