DGBC overhandigt paper Circulair beheer en onderhoud tijdens marktmiddag Rijksvastgoedbedrijf

Om gefundeerd inzicht te krijgen in de circulariteitsopgave in de bestaande bouw, brengen DGBC en Alba Concepts vandaag de whitepaper 'Circulair beheer en onderhoud’ uit. Tijdens de RVB Marktmiddag 2023 van het Rijksvastgoedbedrijf overhandigde programmamanager Ruben Zonnevijlle de paper aan Irene van Munster, directeur Vastgoedbeheer bij Rijksvastgoedbedrijf.

De paper is een resultaat van ronde tafelsessies met overheden en partijen uit de bouw- en vastgoedsector. Hieruit blijkt waar de sector behoefte aan heeft om invulling te geven aan circulair beheer en onderhoud van bestaand vastgoed, maar ook welke oplossingsrichtingen er zijn.

De bouw- en vastgoedsector zet steeds meer mooie stappen om nieuwe gebouwen CO2-neutraal, circulair en met een lage milieu-impact te ontwikkelen en realiseren. De milieu-impact van bestaand vastgoed vormt echter een veel grotere opgave dan die van nieuwbouw en is volgens de sector ook de belangrijkste motivator voor circulair beheer en onderhoud. 

Dynamisch gebouwdossier 

Deze paper richt zich op circulaire oplossingen voor planmatige onderhouds- en beheeractiviteiten. Circulair bouwen gaat om het bestaande behouden en zo duurzaam mogelijk beheren, waarbij nieuw materiaalgebruik moet worden voorkomen. Materialenschaarste daagt de sector uit om te kiezen voor hoogwaardig hergebruik en refurbished installaties. Losmaakbaarheid is een vereiste om producten en materialen een tweede leven te geven in de toekomst, en het kan de duur en kosten van onderhoud verminderen.  

Een uniforme registratie van de aanwezige producten, materialen en detailleringen kan een startpunt zijn voor circulair beheer en onderhoud. Als een product aan vervanging toe is, is het van belang om te weten welke onderdelen in een gebouw aanwezig zijn, in welke staat deze zijn en hoe en wanneer deze zijn onderhouden. Een dynamisch gebouwdossier helpt om dit inzichtelijk te maken en te monitoren. 

Minimale milieu-impact 

De intrinsieke motivatie van de gehele sector om verantwoord invulling te geven aan de klimaatdoelen, blijkt de belangrijkste reden om te kiezen voor circulair beheer en onderhoud van bestaande gebouwen. Ook een minimale milieu-impact is een grote drijfveer. Binnen de verduurzaming van bestaand vastgoed wordt vooral gekeken naar energiegebruik. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van materiaalgebruik en emissies tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Er blijkt behoefte aan een eenduidige manier om dit te meten en hierover te rapporteren.  

In het algemeen ontbreekt het de sector nog aan handelingsperspectief om bestaand vastgoed circulair te beheren en onderhouden. DGBC en Alba Concepts adviseren om een werkgroep op te zetten om hier verder invulling aan te geven. Meer kansen en oplossingen voor circulair beheer en onderhoud staan omschreven in de paper. 

Lees de paper Circulair beheer en onderhoud

 

Foto: Frank van Beek.

 

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Professionals

Jim Teunizen

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak