Bouw- en vastgoedsector, neem initiatief in natuurherstel!

Een bloeiende economie waarin de bouwsector de natuur versterkt. Een utopie? Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC), en Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel, aanjagers voor een natuurinclusieve leefomgeving, denken van niet. Nu de Natuurherstelwet in de ijskast is gezet, moet de bouw- en vastgoedsector zélf het initiatief nemen om natuur te herstellen. Koplopers laten nu al zien dat het kan.

De Europese Natuurherstelwet heeft het op het laatste moment niet gered. 27 regeringen en het Europees Parlement hadden eind vorig jaar een akkoord bereikt over deze wet. Het parlement had met de wet ingestemd. Een laatste stem van de landen in de Europese Raad leek een formaliteit, maar werd de wet uiteindelijk fataal. Italië, Polen en Zweden waren al tegen. Toen ook Hongarije en Nederland lieten weten tegen te stemmen, besloot EU-voorzitter België de stemming van de agenda te schrappen.

Natuurinclusief bouwen

Een verspilling van jarenlange onderhandelingen en een slechte zaak voor de natuur. Een wet die lidstaten verplicht om de natuur te herstellen, had volgens ons veel positieve gevolgen kunnen hebben. Maar we houden moed. Zelfs zonder dwingende wetgeving vanuit Brussel werken intrinsiek gedreven gebiedsontwikkelaars, gemeenten en provincies al aan herstel van lokale ecosystemen. Dat is goed nieuws, maar het is niet genoeg. We roepen daarom de bouwsector op om deze koplopers te volgen en zelf aan de slag te gaan met natuurinclusieve projecten. Uiteindelijk kan zo de hele sector volgen. Dat levert iedereen meer op, zoals behoud en groei van biodiversiteit, gezonde lucht en een goede waterkwaliteit.

Minimale eis

Het niet verslechteren van de natuur is wat ons betreft slechts een minimale eis voor elk bouwproject. Opdrachtgevers en projectontwikkelaars zouden altijd moeten nadenken over de impact van nieuwe bouw op de natuur, voordat een project überhaupt van start gaat. Door kritisch te kijken of een bouwproject echt nodig is (niet bouwen is ook een optie), en zo ja wáár, kunnen we voorkomen dat we steeds meer grond in beslag nemen. Nederland is immers al Europees kampioen Net Land Take (ruimtebeslag). Bovendien is Nederland nu het slechtste jongetje van de klas, want het biodiversiteitsverlies is hier enorm. Zo is de afgelopen vijftien jaar de helft van de vlinders verdwenen, om maar een voorbeeld te noemen.

Draagvlak

Is een bouwproject echt nodig, dan is het van belang het op een natuurpositieve manier aan te pakken, zodat er meer natuur of ecologische waarde voor in de plaats komt dan er was. Op die manier draagt een project daadwerkelijk bij aan natuurherstel. Een groene wijk maak je voor bewoners en omwonenden. Vanuit omwonenden zal er meer draagvlak zijn voor een groen en natuurpositief plan dan voor een grauw en grijs plan. Dat komt een snel planproces ten goede. Ook zijn je kansen als ontwikkelaar groter bij tenders omdat je niet tegen de natuur werkt, maar juist in samenhang met de natuur.

Herstel van ecosystemen

Een onderdeel van de Natuurherstelwet was de doelstelling om de stedelijke leefomgeving te vergroenen. Meer groen en meer water in de stad kunnen ervoor zorgen dat het ecosysteem waarin de stad zich bevindt, zich weer kan herstellen. Nu lidstaten niet worden verplicht te zorgen voor een toename van groen stedelijk gebied, moeten gebiedsontwikkelaars de kans grijpen hier zelf mee aan de slag te gaan. Alleen op die manier houden we de steden leefbaar voor nu en in de toekomst. Nederland kan hierin gidsland zijn.

Doe mee!

Dus overheid, vastgoedontwikkelaars, bedrijfsleven, gebiedsontwikkelaars, architectenbureaus, banken en woningcorporaties, laat zien dat je om een gezonde en leefbare toekomst geeft en doe mee. Als iedereen meedoet, hebben we de Natuurherstelwet helemaal niet nodig om dit af te dwingen, maar doen we het van onderop.

DGBC-partners

NL Greenlabel

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie