‘Wij kunnen de knop omzetten bij onze klanten’

“Door met Whole Life Carbon bezig te gaan, leer je steeds beter aan welke knoppen je moet draaien”, zegt Rinus Verhey, directeur Heembouw Bedrijfsruimten. Met de handtekening onder de Paris Proof Embodied Carbon verklaring voldoet hij aan de wens van zijn klanten. En zet hij de duurzaamheidsambities van zijn eigen organisatie, Heembouw, extra kracht bij.

Bij nieuwbouw ligt de grootste uitdaging in het verlagen van materiaalgebonden emissies. “Je ziet dat een deel van onze klanten al gericht vraagt om de ecologische voetafdruk van hun gebouwen te verlagen. Dat zijn wel de grote spelers, zoals de Unilevers van deze wereld. Dat soort partijen zijn heel nadrukkelijk bezig om hun CO2-voetafdruk te verlagen. Maar nog niet elke partij is daar bewust mee bezig. Dan zie je dat wij als ontwerpende bouwer ook die knop kunnen omzetten bij onze klanten”, stelt Verhey. Door de verlaging van de CO2-uitstoot bespreekbaar maken, ziet hij dat Heembouw zo een bepaald ambitieniveau bij klanten aanwakkert en dat klanten daar dan ook voor gaan.

Experimenteren

En dat is niet per definitie duurder, volgens Verhey: “Dat is het leuke, het hoeft niet altijd meer geld te kosten. Het is vaak, ik noem maar even een betonvloer, heel simpel. Daar zijn we met onze leverancier mee aan het experimenteren, want daar zit natuurlijk veel Portlandcement in. Dat is nou net het soort cement dat bij de productie de meeste CO2-uitstoot oplevert. Hoe kun je dat nou verlagen? We kijken bijvoorbeeld naar alternatieven voor portlandcement, zoals hoogovencement en andere cementvervangers, maar ook naar de dikte van vloeren. En door bijvoorbeeld alleen de droogtijd te verlengen, kun je de milieuprestatie verlagen. Dan heb je nog wel bouwtijdverlenging, maar goed, dat is een afweging.”

De verlenging van de bouwtijd kan extra geld kosten, maar dat is volgens Verhey onderdeel van het leerproces waar je kunt optimaliseren: “Bij het ene project moet je aan die knop draaien en bij het andere project aan een andere. Daar zijn wij heel nadrukkelijk mee bezig. We hebben het ook opgenomen in ons strategieplan. We willen voor onze gebouwen standaard een lagere milieuprestatie (MPG) realiseren en daarmee een lagere CO2-voetafdruk. Voor logistieke panden doen we het al 40 procent beter dan de norm MPG van 1,0. En ook voor woningbouw zitten we op 20 procent minder dan de norm van 0,8 die voor woningen geldt.” Het valt niet altijd mee om dat te halen. “We hebben voor onszelf de norm van gemiddeld tenminste 30 procent beter dan de MPG-norm gesteld. Dat dragen we ook uit naar onze klanten. We proberen ze mee te nemen, en vragen ze wat ze als ambitie willen neerzetten. Het is goed om ermee bezig te zijn. Je ziet ook dat onze mensen het ook leuk vinden om te proberen de voetafdruk van de gebouwen die we ontwerpen en bouwen te verlagen”, stelt Verhey.  

Alle projecten doormeten

Heembouw is druk bezig om zelf de knop om te zetten. “We zijn nu al onze projecten aan het doormeten, dus alle projecten die in uitvoering komen of in de ontwerpfase zitten, rekenen we door op de milieuprestatie. We willen per project weten waar het nu zit qua waarde. En dan kunnen we in samenspraak met de klant ook kijken naar wat we nog meer kunnen doen om naar een lagere waarde te gaan. Maar het blijft belangrijk je klant daarin mee te nemen. En door ermee bezig te zijn, krijg je ook meer inzicht in welke keuzes je kunt maken”, aldus Verhey. 

Heembouw zit daarvoor in een goede positie. “Voor ons als ontwerpende bouwer is het wel makkelijker, dan wanneer je alleen bouwt. Omdat wij met ons eigen architectenbureau ook het ontwerp en de engineering in één hand hebben, heb je wel meer invloed op diverse keuzes. Financieel kan dat wel wat uitmaken.  Dus wij moeten soms ook zeggen: dit doen we nu wel en dit doen we weer niet, dat gaat net te ver. Maar het is daarbij ook maar net hoe ver je klant daarin meegaat.”

Het hele vraagstuk vindt Verhey boeiend en hij verwacht de komende jaren vooral aanscherping van de regels, maar dat is een uitdaging. “Door er juist mee bezig te zijn, kun je er ook mee aan de gang.”

Ondertekenen ook nu nog mogelijk

Heembouw is een van de eerste organisaties die de Paris Proof Embodied Carbon verklaring ondertekende. Om tot CO2-reductie te komen in de hele bouwkolom moeten er nog veel meer bedrijven en andere organisaties aanhaken. De verklaring blijft open voor nieuwe ondertekenaars, zodat wij als bouw- en vastgoedketen gezamenlijk aan de slag kunnen.

Naar de intentieverklaring

Onderdeel van een Europese beweging

Deze intentieverklaring is onderdeel van een Europese beweging. DGBC werkt samen met 9 andere Green Building Councils in het Europese samenwerkingsverband #BuildingLife toe naar CO2-doelstellingen voor de bouwsector. Deze doelstellingen legt DGBC vast in commitments voor de markt, met als uiteindelijk doel deze ook op te nemen in beleid op nationaal en internationaal niveau.

DGBC-partners

Heembouw

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen