DGBW: Biodiversiteit – The Next Big Thing

Op de startdag van de Dutch Green Building Week werd het belang van biodiversiteit nog maar eens onder de loep genomen. Koos Biesmeijer (Wetenschappelijk Directeur Naturalis), Bas Rüter (Global Head Sustainability bij Rabobank), Lodewijk Hoekstra (TV-presentator/ tv-tuinman/ Green label) en Kees van Velzen (wethouder in Alphen aan den Rijn) schoven digitaal aan bij Jan Kadijk (Manager Kennis & Innovatie) in een sessie van De Groene Stad.

Bekijk hier de opname van DGBW: Biodiversiteit - The Next Big Thing

Jan Kadijk gaat na een korte introductie in gesprek met Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur bij Naturalis). Biesmeijer vertelt dat het bij Naturalis steeds meer gaat over het in de praktijk brengen en verbeteren van biodiversiteit. Daarnaast gaat hij in op de verschillende waarden van biodiversiteit; in de vorm van emotionele waarde, gezondheidswaarde, psychologische waarde en financiële waarde. Dat alles komt ook samen in het Deltaplan Biodiversiteitherstel.


Dat biodiversiteit nog niet overal top of mind is, daar zijn de aanwezigen het over eens. Lodewijk Hoekstra (Green Label) merkt op dat bij iedere herinrichting biodiversiteit geen hoofdrol speelt. “En dat terwijl biodiversiteit veel meer invloed kan hebben dan de andere thema’s van duurzaamheid. Als de biodiversiteit goed is kunnen we zelfs huizen neerzetten in het Groene Hart. Het gaat om de kwaliteit van alles.”

Wereld te winnen

Kees van Velzen (wethouder in Alphen aan den Rijn) bespreekt de plannen van zijn gemeente. De waterhuishouding en de financiële aspecten en de werking van het programma passeren de revue. Hij geeft aan dat het een loodzwaar programma is, maar het simpelweg noodzakelijk. De noodzaak is ook in de bancaire sector duidelijk. Zo blijkt uit het verhaal van Bas Rüter (Rabobank). Hij legt uit dat de Rabobank zowel in Nederland als het buitenland bijdraagt aan de biodiversiteit door te investeren in woningen en landbouw. Groen in woonwijken en de verbetering van de biodiversiteit in de landbouw zijn daarin belangrijke speerpunten. Voor de hoeveelheid biodiversiteit rondom de individuele woning is een wereld te winnen volgens Rüter. “Er is een cultuuromslag nodig. Ik denk dat we meer groot collectief groen moeten aan durven.”


Van Velzen reageert: “Het zou mooi zijn als partijen als de Rabobank te durven investeren in programma’s die het nodig hebben om op gang te komen. De machine moet een slag krijgen voordat hij draait.”


Deze sessie werd aangeboden De Groene Stad.

DGBC-partners

Rabobank | De Groene stad

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?