Weg naar circulaire economie bewandel je met toekomstvisie

‘Kijk naar het mogelijk toekomstig gebruik van het gebouw en de bouwmaterialen.’ Het is een veel gehoorde boodschap tijdens het webinar Circulariteit door behoud van waarde: een overzicht van deeloplossingen en toepassingen in de praktijk.

Tijdens het webinar gingen de sprekers in op de mogelijkheden om te ontwerpen en te bouwen op een manier zodat materiaal na gebruik opnieuw kan worden toegepast. Het denken in toekomstscenario’s wordt daarbij door de sprekers even noodzakelijk als uitdagend gezien. En daarbij moet men verder kijken dan het gebouw an sich.

Wereld te winnen

Zo werd er onder andere ingezoomd op de verschillende deelopolossingen en passeerden onderwerpen als materiaalstromen, de rol van ontwerpers en leveranciers, maar bijvoorbeeld ook het belang van een positieve businesscase de revue. Want, daar valt bij de restwaarde van materialen nog een wereld te winnen, concluderen de aanwezige sprekers. Op uitnodiging van Programmamanger Circulariteit Ruben Zonnevijlle deelden Jim Teunizen (Alba Concepts), Daan Kosterman (Jan Snel), Thijs Huijsmans (Heijmans), Marleen Hermans (Brink Groep) en Pam van de Klundert (Bouwinvest) hun visie en ervaringen vanuit de praktijk.

Inzichten en discussie

Dat leidde niet alleen tot interessante nieuwe inzichten, maar ook tot discussie. Want, op welk moment in het bouwproces moet je gaan nadenken over toekomstige gebruiksfuncties van het gebouw en de materialen? Of, hoe maak je bijvoorbeeld installaties circulair? Hoe gaan we om met kort-cyclische producten? En waarom worden materialen nog niet crosssectoraal hergebruikt?


Het is slechts een greep uit de vragen die de aanwezigen prikkelden. Hun reacties en het gehele webinar zijn nu hier terug te kijken.Professionals

Jim Teunizen

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?