Vernieuwde Methode Adaptief Vermogen Gebouwen bepaalt hoe aanpasbaar gebouwen zijn

Producten ontwikkelen met een lange levensduur is een uitgangspunt binnen de circulaire economie. Dat geldt ook voor gebouwen. Een circulair gebouw is met een paar kleine aanpassingen geschikt voor nieuwe functies en behoeften. In hoeverre een gebouw kan reageren op veranderend gebruik, wordt ook wel adaptief vermogen genoemd. DGBC introduceert in samenwerking met Stichting W/E Adviseurs, Brink Management en Advies en OMRT de vernieuwde Nederlandse methode om het adaptief vermogen van gebouwen te bepalen. 

De vernieuwde methode combineert inzichten en werkwijzen uit methodieken die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Actuele kennis is door deze spelers bij elkaar gebracht. Dat resulteert in een eenduidige methode voor de hele markt. Verder sluit de Nederlandse methode Adaptief Vermogen aan bij het Europese Level(s), welke ook in de EU Taxonomie is geïntroduceerd.  

Levensduur van gebouwen verlengen 

Vaak is de functie die het gebouw bij oplevering krijgt leidend voor het ontwerp. Maar na verloop van tijd kan de vraag naar andere functies ontstaan. Het doel is dat gebouwen eenvoudig reageren op deze veranderingen in de oorspronkelijke functie of bij herbestemming. Dit verlengt de potentiële levensduur van een gebouw. Een groot adaptief vermogen is dus van belang.  

Toepassen methode Adaptief Vermogen

De methode geeft een indicatie van het adaptief vermogen van een gebouw in een nog onbekende toekomst. Het is te gebruiken tijdens het ontwerpproces of bij (her)ontwikkeling en van toepassing op nieuwbouw, renovatie en transformatie. Een set indicatoren bepaalt het adaptief vermogen. Een strategisch en flexibel ontwerp weegt bijvoorbeeld mee. Verder omvat de methode het analyseren en waarderen van de bestaande gebouwvoorraad. De methode is geschikt voor duurzaamheidsinstrumenten zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw, maar ook voor raamwerk Het Nieuwe Normaal en specifieke tools voor adaptief vermogen. 

De methode bestaat uit twee documenten 

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen versie 2.0

Een toelichting op de methodiek die inzichtelijk per indicator inzichtelijk maakt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een bepaalde score te halen. 

Overzicht indicatoren Adaptief Vermogen Gebouwen

Een Excel overzicht van de indicatoren om het adaptief vermogen vast te stellen.

DGBC-partners

Brink B.V.

Overige partners

Stichting W/E Adviseurs

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’