Subsidiemogelijkheden voor verduurzamen gebouwen

Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren van vitaal belang voor het verduurzamen van hun gebouwen. Zo zijn veel zonnedaken te danken aan de SDE+-subsidie en ook de MIA-regeling speelt een grote rol om gebouwen te verduurzamen. Die twee subsidiemogelijkheden zijn breder bekend, maar er zijn ook een aantal minder bekende vormen van financiële steun die het mogelijk maken om een gebouw te verduurzamen of juist duurzaam neer te zetten. DGBC heeft de mogelijkheden op een rij gezet in een whitepaper. 

Deze whitepaper behandelt een aantal subsidiemogelijkheden. Samen met experts van Hezelburcht Subsidieadvies en van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen zijn de regelingen toegelicht en mogelijke scenario’s uitgewerkt. Wel met de  kanttekening dat de wereld van subsidies continu in beweging is. De Stimulering Duurzame Energieregeling (SDE+) is daarvan een goed voorbeeld. De regeling in het najaar zal sterk verschillen met de subsidieronde van dit voorjaar.

BREEAM-NL en Paris Proof

Om de energieprestaties van jouw gebouw te verbeteren, en het pand zelfs Paris Proof te maken, is het slim om de financiële steun te benutten. Op de website rvo.nl lees je nog meer informatie over de subsidies die in deze whitepaper worden behandeld. Daar zal je ook lezen dat een BREEAM-NL certificering enorm waardevol is voor de aanvraag van een MIA-regeling. Sterker nog: een certificaat van het niveau Excellent of beter is één van de voorwaarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt.

Bekijk de hele publicatie hier of download hier direct hieronder.


Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie