Resultaten pilotprojecten Zorg bekend: 'Goede lessen geleerd'

De pilotprojecten om het stappenplan voor zorgvastgoed te verduurzamen worden op 2 maart gepresenteerd. DGBC organiseert speciaal daarvoor een webinar waarin zowel de deelnemende zorginstellingen aan het woord komen, als het beleidsmakers van het ministerie van VWS, Milieu Platform Zorgsector en Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hoe verduurzaam je zorgvastgoed in deze ontzettend moeilijke en uitdagende tijd? En waar begin je dan? Met die vragen zijn de vier zorginstellingen aan de slag gegaan in speciale pilotprojecten. Zij gaan volgens een speciaal stappenplan hun gebouwen tot het niveau Paris Proof renoveren. De instellingen met zorgvastgoed zijn door gespecialiseerde adviesbureaus op weg geholpen om een routekaart op te stellen om hun gebouwen verregaand energiezuinig te maken. "Er goede zijn lessen geleerd voor instellingen, en adviseurs om op te schalen", zegt Martin Mooij. Hij voert de regie over het project namens DGBC. "Want dat was het doel van deze pilotprojecten, we werken naar een werkwijze toe die eenvoudig te kopieren is door andere vastgoedeigenaren in de zorg. Men is op weg geholpen met het verkrijgen van inzicht."

Ervaringen van collega’s in de praktijk  

Onder begeleiding van de DGBC-werkgroep Zorg zijn bij vier zorginstellingen pilots uitgevoerd. Tijdens het webinar hoor je hoe deze zorginstellingen hun eerste verduurzamingsacties in de praktijk hebben gebracht; hoe ze aan de hand van een stappenplan een routekaart hebben opgesteld. En hoe zij hun vastgoed verduurzamen op een kostenefficiënte manier.

Update wet- en regelgeving en subsidies  

Tijdens het webinar zal RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ingaan op de huidige en de te verwachten wet- en regelgeving en de stand van de Green Deal Zorg. Ook zullen de verschillende mogelijkheden voor de financiering van gebouwverduurzaming worden besproken.  

Met medewerking van  

  • Diverse zorginstellingen en adviseurs betrokken bij de pilots 
  • Ype van Strien, Programmasecretaris Duurzame Zorg, Ministerie van Welzijn en Sport 
  • Adriaan van Engelen, Directeur, Milieu Platform Zorgsector en Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 
  • Caroline Koot, Adviseur Duurzaam Bouwen RVO en Kennis en Innovatie Platform Maatschappelijk Vastgoed 
  • Philip Blaauw, Voorzitter DGBC-werkgroep Zorg/CEO INNAX 
  • Martin Mooij, Programmamanager Paris Proof, Dutch Green Building Council 

Aanmelden en meer informatie

Het bijwonen van het webinar is gratis. Aanmelden kan hier.  Deelnemers ontvangen direct de aanmeldlink via Zoom. 

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie