Rekenen aan Paris Proof Materiaalgebonden emissies met protocol

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO2  in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. We zullen niet alleen energie moeten besparen, maar de hele bouwproductieketen zal mee moeten verduurzamen. Van CO2-neutrale gebouwen naar een CO2-neutraal bouwproces en materiaalgebruik. Deze opgave vergt een integrale CO2 - oftewel Whole Life Carbon - aanpak. Om de eerste stap naar Whole Life Carbon te zetten publiceert DGBC het rekenprotocol voor materiaalgebonden CO2. Net als bij het operationele energiegebruik wordt in het protocol een grenswaarde voor het Paris Proof niveau aangegeven.

CO2-budgetbenadering

In het protocol is gekozen voor een budgetbenadering: de hoeveelheid CO2 die de bouwproductieketen nog mag uitstoten. Binnen het scenario voor 1.5 °C graden opwarming hadden we wereldwijd op 1-1-2020 nog een emissiebudget van 400 Gt CO2-equivalent. Als we het budget toewijzen op basis van inwonersaantal, komen we voor Nederland uit op 909 Mt CO2. Afgaand op het aandeel van de materiaalgebonden emissies, laat dit ruimte voor 100 Mt embodied CO2-budget voor de Nederlandse bouwopgave. Zonder reductie is het budget binnen 5 tot 8 jaar op, dus nog voor 2030.

In de Position Paper ‘Whole Life Carbon’ lees je meer over de noodzaak en mogelijkheden van deze budgetbenadering voor de bouw.

Grenswaarden materiaalgebonden emissies

NIBE heeft in opdracht van DGBC onderzoek gedaan naar de CO2-impact van het bouwproces en materiaalgebruik. Vandaag publiceert DGBC het rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies. Dit rekenprotocol stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van hun MPG-berekeningen en om na te gaan of de materiaalgebonden emissies binnen de gegeven grenswaarden blijven.

Naar het rekenprotocol


In het achtergrondrapport wordt de gekozen benadering beschreven en grenswaarden gegeven voor een maximale CO2 impact voor de bouw van nieuwbouw en renovatie voor verschillende functies per m2 bouwwerk. Ook enkele scenario’s zijn doorgerekend om met de gehele bouwkolom binnen deze grenswaarden te blijven.

Grenswaarden operationeel gebruik

Het werken met grenswaarden sluit aan op de huidige werkwijze van Paris Proof Operationeel. Al bijna 40 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling het energieverbruik van hun eigen bestaande gebouwen met twee derde te verlagen. Voor de renovatie gebruiken we de bestaande Paris Proof grenswaarden. Voor nieuwbouw gaan we er van uit dat een gebouw WENG wordt, Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw, dus 0 kWh/m2 energie op jaarbasis verbruikt. Met dit protocol weet men nu het maximale CO2 budget om dit project te realiseren.

Naar een Whole Life Carbon aanpak

De combinatie Paris Proof Operationeel en Paris Proof embodied leidt naar een Whole Life Carbon aanpak. DGBC werkt aan een Whole Life Carbon Roadmap voor Nederland om een beweging te maken naar een CO2-arme bouwsector. De ontwikkeling van deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma.

De komende tijd gaan we aan de slag om het rekenprotocol in de praktijk te toetsen. Wil jij meewerken en jouw organisatie verbinden aan deze doelstellingen neem dan contact met ons op.

Wil je een bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

DGBC-partners

NIBE bv

Professionals

Mantijn van Leeuwen

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen