Madaster officieel erkend door Dutch Green Building Council als Losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Madaster, het kadaster voor materialen, officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Voor die berekening hanteert Madaster de methodiek van DGBC. Betrouwbare inzichten over de mate waarin gebouwen te demonteren zijn op alle schaalniveaus, maken hoogwaardig hergebruik mogelijk.

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor circulair bouwen, want alle gebouwen die we nu bouwen gaan zeker 50 of 100 jaar mee. Inzicht in de mate van demonteerbaarheid van producten en materialen in deze gebouwen, maakt het mogelijk deze gebouwen zorgvuldig te ontmantelen en componenten te redden voor hergebruik en recycling.

Meten = weten

DGBC ontwikkelde een meetmethodiek voor losmaakbaarheid. Deze methode is gebaseerd op vier factoren: type verbinding, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruising en randopsluiting. Per bouwelement wordt bekeken hoe het met elk van deze vier factoren is gesteld en dit wordt teruggebracht naar één score. Deze score kan vervolgens gewaardeerd worden in de bestaande systematiek van BREAAM-NL, maar komt bijvoorbeeld ook terug in Het Nieuwe Normaal van Cirkelstad.

“Losmaakbaarheid is een aantal jaren terug geïntroduceerd en inmiddels een belangrijke indicator om gebouwen circulair te ontwerpen en bouwen. De methodiek is onder andere in de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw 2020 en Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 opgenomen. We vinden het belangrijk dat er één taal is voor circulair bouwen, en juichen het toe dat de verschillende raamwerken, tools en certificeringssystemen dezelfde methodieken gebruiken, zo ook op Losmaakbaarheid met Madaster!” – Ruben Zonnevijlle, programmamanager circulariteit, DGBC

De erkenning van Madaster als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid biedt de gebruikers van het Madaster platform veel voordeel. De erkenning van Madaster als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid, biedt de gebruikers van het Madaster platform veel voordeel. De validatie onderstreept namelijk de betrouwbaarheid van de tool in Madaster voor het berekenen van losmaakbaarheid. Dit proces wordt bovendien geautomatiseerd in Madaster door middel van de BIM-integratie. Hierdoor wordt het voor gebruikers van Madaster nog eenvoudiger om dit te meten, maar bovenal hierop te sturen in hun projecten en daarmee beter te bouwen.

“Deze officiële erkenning markeert een cruciale stap voor Madaster in haar missie om een circulaire bouweconomie te faciliteren. Madaster zet hiermee de volgende stap in haar ontwikkeling als dé complete tool voor het meten en analyseren van milieu- en circulaire kenmerken van vastgoed.” – Jeroen Broersma, managing director, Madaster Nederland

DGBC-partners

Madaster Nederland

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’