Klimaatakkoord: update vanuit DGBC

DGBC is met het Deltaplan Duurzame Renovatie nauw betrokken bij de plannen rondom het Klimaatakkoord. Martin Mooij, programmamanager van dat plan, geeft een update van de vorderingen die het werk van het Deltaplan Duurzame Renovatie raken. Zo blijkt er steeds meer draagvlak te ontstaan voor een heldere eindnorm.

Het Klimaatakkoord is het pakket maatregelen dat het kabinet wil doorvoeren om de Klimaatdoelen van Parijs voor Nederland haalbaar te maken. DGBC heeft meegewerkt aan het Klimaatakkoord. Op 28 juni 2019 werd het Klimaatakkoord door minister Wiebes naar de Tweede Kamer gestuurd. Centrale boodschap en eerste doel: “Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.” Hoewel de Tweede Kamer de maatregelen nog moet goedkeuren, werken sectoren ondertussen aan de invulling van het Klimaatakkoord.

Op één lijn

Maatschappelijke sectoren moesten onlangs aan het ministerie van Binnenlandse Zaken hun routekaarten naar de doelen van 2030 en 2050 voor hun sector presenteren. Twee daarvan zijn ook in het Deltaplan Duurzame Renovatie vertegenwoordigd: zorg en onderwijs. Bij de presentatie van de routekaarten bleek er een probleem te zijn: de routekaarten zijn lastig te vergelijken omdat de sectoren hun vraagstuk op verschillende manieren benaderen. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met alle maatschappelijke sectoren om de uitgangspunten af te stemmen. De werkgroepen Kantoren, Retail en Logistiek van het Deltaplan Duurzame Renovatie zullen volgens deze overeengekomen lijn hun sectorale routekaarten afronden.

Werkelijk verbruik

Martin Mooij, programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie, was aanwezig bij die bijeenkomst. Hij heeft opnieuw de nadruk gelegd op het belang van goede data, het sturen op werkelijk verbruik en het formuleren van een heldere eindnorm. Er bleek veel draagvlak te zijn voor die punten. De maatschappelijke sectoren gaven aan weinig te zien in het loskoppelen van gebouwgebonden verbruik en gebruiksenergie en willen uitgaan van werkelijk verbruik. Exact zoals het Deltaplan Duurzame Renovatie voorschrijft.

Eindnorm 2050

Mooij zit ook in de begeleidingsgroep van de Eindnorm 2050. Die groep is opgericht op aandringen van de markt. "2050 is de stip op de horizon waar routekaarten naartoe moeten werken. Die norm zal in kWh/m2 uitgedrukt worden, maar het is zeker niet gezegd dat dit het werkelijk verbruik zal zijn." In het Klimaatakkoord wordt naar de NTA8800 (BENG-rekenregels) verwezen die alleen over het gebouwgebonden en theoretisch verbruik gaan. Mooij vervolgt: "Als DGBC blijven wij ijveren voor één getal: werkelijk verbruik. Het is goed om te zien dat de sectoren zich daarbij aansluiten."

Gerelateerd

Blog: Circulair aanbesteden - deel 3

Blog: Circulair aanbesteden - deel 3

Fosbit en Chess lanceren totaaloplossing voor parkeergarages

Fosbit en Chess lanceren totaaloplossing voor parkeergarages

INNAX: ‘smeed het ijzer als het heet is’

INNAX: ‘smeed het ijzer als het heet is’