Kijk terug: Meten van fysieke klimaatrisico’s

"Veel bestaande meetmethoden voor fysieke klimaatrisico's waren voor ons een black box". Voor Stephan de Bie van Vesteda was dat aanleiding om  te gaan bouwen aan een methodiek om netto klimaatrisico's in beeld te krijgen. Heldere doelen rond klimaatadaptatie vragen om goede meetmethoden om de voortgang te kunnen monitoren. Tijdens dit webinar bespreekt Jan Kadijk (DGBC) met diverse sprekers de huidige stand van zaken en delen koplopers hun inzichten uit de praktijk. Er ligt nog steeds een opgave om daarin meer eenduidigheid te brengen.

Wateroverlast en hitte zijn een risico

Bas Bordewijk van ING Real Estate Finance neemt ons mee in de door Blue Label uitgevoerde analyse van de ING portefeuille. Met name wateroverlast en hitte (omgevingstemperatuur) zijn in een substantieel deel van de portefeuille wel een risico. Het handelingsperspectief dat de bank aan deze kennis koppelt is  genuanceerd. Bordwewijk: "We kunnen een risico wegnemen door geen herfinanciering toe te staan, daarmee is het risico voor ons weggenomen, maar dat is bij een bui die eens in de honderd jaar ergens lokaal kan voorkomen wel erg grof geschut". Een combinatie van verzekeringen en gebouwaanpassing ligt meer voor de hand. Over drie jaar wil ING opnieuw deze analyse doen en kijken welk beleid eventueel nodig is.


Meer inzicht in de effecten op gebouwniveau

Stephan de Bie van Vesteda legt uit waarom deze woningbelegger meer inzicht wilde krijgen in de effecten op gebouwnieveau: De internationale aandeelhouders van Vesteda krijgen op basis van grofmazige wereldwijde analyses geen goed beeld van de werkeljike risico's die in Nederland aan de hand zijn. "Als je naar een kaartje kijkt denk je als Japanse belgger misschien al gauw: 60% van Nederland staat straks onder water" schetst De Bie. " Maar we hebben in Nederland natuurlijk best goede dijken, dus we wilden daar een verdieping in aanbrengen. We vonden bestaande waarderingsmethoden vaak een black box, het was voor ons niet duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt." Vestede heeft op basis van de data uit de klimaateffectatlas een analyse gemaakt van het omgevingsrisico, en vervolgens een verdiepingsslag gemaakt naar het netto rsico, inclusief het effect van mogelijke maatregleen, waarmee ook het handelingsperspectief veel duideljker wordt. Deze analyse wordt uitgevoerd dor Sweco, en Jelmer van de Ridder (Sweco) licht toe hoe dit is aangepakt.


Opvattingen fysiek klimaatrisico

Eva Visschers (Haagse Hogeschool) schetst op basis van afstudeeronderzoek welke opvattingen over fysieke klimaatrisico's ze is tegengekomen bij een rondgang langs beleggers. Veel partijen zijn nog in de verkennende fase en hebben nog geen zicht op de netto fysieke klimaatrisico's.

Uit het webinar blijkt dat partijen allemaal op een eigen manier bezig zijn met het in beeld krijgen van bruto en netto klimaatrisico's op gebouwniveau. Jan Kadijk kondigt aan dat DGBC daar meer lijn in wil brengen met het lopende initiatief van een 'framework for climate adaptive buildings', dat meer consensus moet brengen over hoe fysieke klimaatrisico's op gebouwnieveau kunnen worden benoemd. 

Sprekers

  • Bas Bordewijk, sustainability expert bij ING Real Estate Finance
  • Stephan de Bie, programmamanager duurzaamheid bij Vesteda
  • Jelmer van de Ridder, adviseur water, ruimte en klimaat bij Sweco
  • Eva Visschers, afstudeerder bij DGBC en student aan de Haagse Hogeschool
  • Jan Kadijk (moderator), manager kennis en innovatie bij DGBC

Gerelateerd

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Terugblik Building Holland Digital

Terugblik Building Holland Digital

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum