ING REF werkt aan methode om duurzaamheid van kantoren te taxeren

ING Real Estate Finance gaat samen met de tien grootste taxatiekantoren van Nederland een nieuw model ontwikkelen om duurzaamheid van kantoren te kunnen taxeren. Het doel is om dit zogenoemde Duurzaamheidstaxatiemodel de standaard te maken voor alle partijen in de markt. Doordat marktpartijen duurzaamheid nu nog met verschillende methodes waarderen, ontbreekt het nu nog aan een eenduidig en transparant waarderingssysteem voor vastgoedobjecten.

Het was een veelgehoorde kreet tijdens PROVADA begin juni: 'de waarde van duurzame gebouwen moet zichtbaar worden'. Dat initiatief had ING Real Estate Finance (REF) ondertussen al genomen. ING REF is participant van DGBC én themapartner Paris Proof en ziet hierin een kans om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. ING REF neemt nu de lead om een eenduidige taxatiemethode voor vastgoedobjecten te bewerkstelligen. Een actie waar ook het Deltaplan Duurzame Renovatie van DGBC zich voor inzet. Martin Mooij, programmamanager van het Deltaplan Duurzame Renovatie, geeft ING REF een pluim voor het initiatief: “Uit veel werkgroepen van het Deltaplan komt de roep om duurzaamheid in taxaties mee te nemen. Goed dat ING REF nu doorzet en de leiding heeft genomen om taxateurs handvatten te geven.”

Meer waard

Al in 2017 heeft ING in samenwerking met de Universiteit van Maastricht aangetoond dat een duurzaam kantoorpand 9% meer waard is en een 10% hogere huur genereert. “Als aangetoond wordt dat een duurzamer kantoorpand meer waard is, is dit een motivatie voor vastgoedeigenaren om in verduurzaming te investeren. Maar dan moet die duurzame waardecomponent wel getaxeerd kunnen worden”, zegt Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance op ing.nl. Als dat lukt, verwacht ING REF dat het de verduurzaming van vastgoed ten goede komt.

Lees verder over het ontstaan en doel van dit project op de website van ING REF.

DGBC-partners

ING Real Estate Finance

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024