'Het is nu of nooit, want anders zijn we te laat'

Thomas Leenders en Elsbeth Quispel - beide oud-bestuursleden van DGBC – zijn onlangs toegetreden tot de nieuwe Raad van Advies. Thomas is Head of Public & Government Affairs bij Signify. Elsbeth is Head of Real Estate Strategy & Innovation bij internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Samen praten ze over de toekomst van de duurzaam gebouwde omgeving en over de rol van DGBC.

“Ik zie op dit moment echt een kentering in de markt; een opborrelend gevoel van momentum”, zegt Elsbeth enthousiast. “Ik denk dat het voor DGBC belangrijk is om daarin mee te gaan en je positie te pakken. Dat vraagt heel veel pro activiteit en flexibiliteit, maar het is goed om nu heel dicht bij het vuur te zitten. Ik denk dat overheidsbeleid een extreem belangrijke factor is of we die verduurzaming wel of niet voor elkaar gaan krijgen.”

Het momentum zit hem volgens haar ook in de beleggingswereld. “Ook daar zie ik kansen”, verduidelijkt ze. “DGBC kan daarin sturend zijn: waar moet het heen, waar moet worden versneld, waar liggen de prioriteiten. Beleggers zijn altijd op zoek naar businesscases, naar de urgentie vanuit de gebruiker. Ik denk dat kennis delen belangrijk is. Het is bijvoorbeeld goed om beleggers te laten zien welke wet- en regelgeving er aankomt, welke impact dat heeft, waar het al is toegepast, et cetera.”

Full leadership

Volgens Thomas is ‘full leadership’ de komende tijd een belangrijke taak voor DGBC. “Trusted advisor zijn van grote beleggers, van de financiële wereld, van de overheid. Onze achterban is echt uniek. Er is geen enkele plek waar dit soort bedrijven, instituten en overheden bij elkaar komen in de gebouwde omgeving. En dat is meteen ook een andere uitdaging: we moeten al onze leden aan boord houden en ze op de juiste manier laten schijnen, zodat ze het verschil kunnen maken in de verschillende disciplines.”

We hebben een enorme opgave in te vullen met elkaar, meent Thomas. “Maar het moet NU gebeuren, en de innovatie is echt niet de storende factor.” Hij spreekt vanuit het perspectief van de leveranciers, verduidelijkt hij. “Nederlandse technologieën zijn super inspirerend. De tijd van wachten, van zeggen dat het niet kan, is voorbij. De boodschap moet worden geagendeerd én gehandhaafd. De vrijblijvendheid van dit onderwerp moet ervan af.”

Groter denken

Elsbeth is het helemaal eens met Thomas.Ik wil daar een rol in spelen; ik wil meer geluid gaan maken. Want we weten één ding zeker: hoe langer je wacht, hoe meer geld het gaat kosten om die verduurzamingsslag voor elkaar te krijgen. De uitdaging is groter durven denken en doen. Ik heb het dan met name over de klimaatverandering. Het is allemaal veel te veel korte termijn denken. Bij dit onderwerp weet je echter dat groter denken nodig is, en dat kan alleen maar als meer mensen dat durven doen. Het is lastig sturen als je niet weet waar je naartoe wilt, dus je hebt een visie nodig; een stip aan de horizon.”

Thomas knikt: “Er moet een heldere en leidende rol komen vanuit Europa om te voorkomen dat elk land zijn eigen dingetjes gaat doen om die klimaatcrisis aan te pakken. Zet een kapitein neer die de lijnen uitzet voor de verschillende landen in Europa en borg dat er per land een zelfde ambitie en uitvoering is. Het is een Europees politiek speelveld, dus je moet inderdaad groot denken. En er moet veel geld naartoe.” Want volgens hem moet men - behalve grote en kleine bedrijven – ook de gewone huishoudens meekrijgen. “Dat is heel belangrijk, want daar zijn ontzettend veel besparingen te behalen. Daarom moet voor energie-efficiënte producten thuis de btw worden verlaagd.”

Maatschappelijk belang

Ik denk dat het neerzetten van het maatschappelijk belang heel belangrijk is, reageert Elsbeth. “Dat geldt ook voor de financiële vastgoedsector. Die wereld bestaat vooral uit mannen in pak, maar nu veel mensen door COVID thuis werken, zie je ze reageren vanuit een ander perspectief; minder corporate gedreven. Ik denk dat de mens uit het pak moet. Dat je je weer gaat afvragen waar je mee bezig bent, en voor wie je het doet. Purpose gedreven… Dat is superbelangrijk.”

Thomas: “Ja, de mens moet uit het keurslijf. Er zit vaak een enorme discrepantie tussen het gedrag van mensen op kantoor en hoe ze thuis zijn. Als iedereen nu eens vanuit zijn eigen thuissituatie gaat beredeneren wat de duurzaamheidsopgave is… inclusief politici. Dat zou volgens mij een enorm verschil maken. Elsbeth en ik willen vanuit de Raad van Advies best een rol spelen in die in die duurzaamheidsopgave; dat lijkt me fantastisch!”

Dit artikel is onderdeel van een reeks van interviews met de Raad van Advies van Dutch Green Building Council. In de komende weken zullen ook de andere leden met elkaar in gesprek gaan. Deze raad bestaat uit DGBC-partners die samen met het bestuur van DGBC, de directie ondersteunt als adviseur en sparringpartner. 
Lees hier meer.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie