Founding partner Ballast Nedam: ‘We hebben elkaar nodig in de bouwketen’

Toen het voor Dutch Green Building Council vijftien jaar geleden allemaal begon, kon het direct rekenen op de steun van Ballast Nedam. Waarom? “DGBC staat voor veranderen naar een duurzame wereld. Het is belangrijk om daar maximale support aan te geven”, aldus Bramske van Beijma – Dudok van Heel (director Corporate Social Responsibility and Digital Innovation). 

Anderhalf decennium later is de loyaliteit onverminderd groot. Het Paris Proof Commitment is ondertekend en veel collega’s zijn actief in de werkgroepen of zelf bestuurslid bij DGBC. Van Beijma die in haar werkzaamheden een belangrijke focus op duurzaamheid heeft, kan nog wel even doorgaan: “Ballast Nedam ging in 2011 als een van eerste partijen aan de slag met BREEAM-NL, bij de Kromhoutkazerne in Utrecht. Tot op de dag van vandaag werken we met BREEAM-NL Nieuwbouw, In-Use en Gebied. Ook zijn we nog betrokken geweest bij DGBC Woonmerk.”  
 
Maar daar houdt het niet op. Zo laat Ballast Nedam haar eigen kantoorportefeuille doorrekenen met WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator, red.), om in de toekomst het werkelijk energiegebruik van de eigen gebouwen te verminderen. “Dat getal willen we echt omlaag hebben. En dus nemen we elk jaar maatregelen om te voldoen aan Paris Proof. Het is zo belangrijk om stappen te blijven zetten, ook al zijn ze nog zo klein.” Dat Whole Life Carbon door Ballast Nedam Development is omarmd, ziet ze als een belangrijke stap voor de toekomst. Haar collega Dirk van den Reek is ook nog eens BuildingLife ambassadeur. “We moeten onze emissies door materiaalgebruik beperken. Daar zit een hele grote crux in en daar werken we hard aan.” 

Het goede voorbeeld geven 

Een eenvoudige conclusie is dat heel veel van het gedachtengoed van DGBC ook het gedachtengoed is van Ballast Nedam. Maar waarom eigenlijk? “Kortgezegd: Omdat we geloven dat al deze kennis en maatregelen bijdragen aan een duurzamere wereld”, vervolgt Van Beijma. Doordat we partner zijn van DGBC kunnen we kennis delen, verbinden, een gezamenlijke agenda oppakken en versnelling bereiken. Het heeft geen zin om alles alleen te doen. Leer van elkaar en geef het goede voorbeeld.” Wat veel partijen volgens haar nog wel eens vergeten is de gezamenlijke agenda. “Dat is het mooie van een partij als DGBC. Daar komt alles en iedereen samen, ook concurrerende partijen. We hebben elkaar hartstikke hard nodig om de verduurzaming van vastgoed goed vorm te geven.”  

Positieve ontwikkelingen 

Van Beijma is inmiddels ruim 25 jaar werkzaam in de bouw- en logistieke sector en heeft door de jaren heen veel zien veranderen. In positieve zin: “Vooral de laatste jaren is er een ommezwaai naar energieneutraal bouwen. Woningen gaan van het gas af, zonnepanelen worden geïnstalleerd: steeds meer mensen hebben een eigen energievoorziening.” Het is iets dat Ballast Nedam ook najaagt, legt ze uit. “We kijken met de klant naar energiebesparende maatregelen.” Maar ook de organisatie zelf blijft continu kijken hoe het beter kan. “We dagen onszelf graag uit. Zo kijken we bij BENG of bij de MPG ( MilieuPrestatie Gebouwen) of we nét een stapje verder kunnen gaan dan de wettelijke norm. We hebben een voorbeeldfunctie en proberen andere partijen daar ook in mee te nemen.”  

Rol DGBC in de toekomst 

Ondanks al deze positieve veranderingen gelooft Van Beijma niet dat DGBC in de komende jaren geen bestaansrecht meer heeft. “DGBC heeft nog een grote rol te spelen, zeker als je kijkt naar thema’s als biodiversiteit en biobased bouwen en verduurzamen van bestaand vastgoed. Er is nog zoveel te doen, waarin DGBC een rol kan spelen.” Hoe die rol eruit moet zien is volgens haar niet al te ingewikkeld. “Doorgaan op de weg die is ingeslagen.” Maar, DGBC mag van haar soms de handschoen zelfs wat actiever oppakken. “Zorg dat de markt en opdrachtgevers voldoende worden geprikkeld. Maar geef ook signalen af naar gemeenten die vergunningen verlenen.” Daarnaast blijft het beantwoorden van vragen uit de markt volgens haar erg relevant. “Rondom de EU Taxonomie en de CSRD hebben heel veel partijen allerlei vragen. Dat DGBC daar dan op inspringt en een handreiking ontwikkelt, is waardevol. Het inspelen op dat soort vraagstukken is waar DGBC in de kern goed in is. Dat moet ze blijven doen.”  

Duurzame doelen 

Welke rol er de komende jaren voor Ballast Nedam is weggelegd, vertelt Van Beijma  maar wat graag. “We zijn ons erg bewust van onze ecologische voetafdruk, dus daar sturen we op.” Het bedrijf heeft als doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn voor scope 1 en scope 2 en ook 50% circulair en 100% afvalvrij te opereren. “We willen losmaakbaar en aanpasbaar ontwerpen en bouwen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van hergebruikte en gerecyclede materialen om te voorkomen dat we nieuwe grondstoffen nodig hebben.” Verder wordt er ook gekeken hoe het bedrijf de emissies op de bouwplaats kan reduceren. “Je kunt wel duurzaam vastgoed neerzetten, maar het bouwproces moet je ook op een duurzame manier uitvoeren. Net als DGBC willen we andere partijen daarin meenemen.”  

Practice what you preach 

Ook in de komende jaren hoeft DGBC zich geen zorgen te maken over een gebrek aan support van Ballast Nedam. “Als founding partner zullen we die maximale support blijven geven. We hebben elkaar nodig en moeten in de hele keten stappen zetten.” Die stappen moeten volgens haar vervolgens ook wel leiden tot resultaten. “We moeten ook echt iets doen: practice what you preach! Je kunt wel een kruisje, vinkje en een handtekening zetten, maar je moet ook aantonen wat het oplevert.” Tot slot heeft ze nog een dringend advies voor de stichting: “Blijf de verbinding zoeken en focus op belangrijke thema’s. Maak daarnaast ook gebruik van de kennis van je leden om die thema’s goed te laden. Daar werken wij bij Ballast Nedam graag aan mee.”

DGBC-partners

Ballast Nedam

Professionals

Dirk van den Reek

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie