"De emissies van materialen moeten leidend zijn in ontwerpkeuzes"

In de #BuildingLife Spotlight serie gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak verbinden we operationele en materiaalgebonden emissies, en kijken we naar de hele levenscyclus van een gebouw. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw, gebruik en sloop/hergebruik! Samen met World Green Building Council, diverse andere Europese Green Building Councils, private partijen, publieke partijen en de #BuildingLife Ambassadeurs werken we aan het #BuildingLife project. Het doel is om de Whole Life Carbon Aanpak te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Dirk van den Reek, conceptontwikkelaar bij Ballast Nedam Development.

BUILDINGLIFE Spotlight

Waarom wilde je #BuildingLife Ambassadeur worden?

Dat komt door mijn motivatie om alles steeds beter te doen. Ik haal mijn energie uit het helpen vormgeven en realiseren van de gebouwen om ons heen en de positieve impact die wij als gebiedsontwikkelaar kunnen en moeten hebben op de wereld. Het geeft ook voldoening als je die hoge ambities waar weet te maken.

Hoe draagt Ballast Nedam Development bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Door iedere keer een nieuwe stap te zetten en verder te gaan dan de stap daarvoor. We blijven onszelf continu uitdagen op het verbeteren van thema’s als energie, materialisatie en MPG, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, alle relevante thema’s die vandaag de dag spelen. Door te blijven innoveren en verder te gaan dan vereist, bouwen we kennis op, die we meenemen in volgende projecten.

Welke ambitie heeft Ballast Nedam Development met het oog op Whole Life Carbon?

Onze ambitie is om voor 2035 bedrijfsbreed CO2-neutraal te zijn. Daarna kunnen we toewerken naar een CO2-positief bedrijf voor 2050, met als doel dat we netto meer CO2 opnemen dan dat er vrijkomt. Dit bereiken we door veel meer te bouwen met natuurlijke materialen, CO2 op te slaan in gebouwenen het aandeel hergebruikte materialen in de gebouwde omgeving te vergroten. We minimaliseren de negatieve impact op de wereld door de technische kringloop te sluiten. Tegelijkertijd heeft het sluiten van de natuurlijke kringloop een positief effect.

Hoe reduceer je de embodied carbon van jouw projecten?

Dat moet in mijn ogen op verschillende manieren. Allereerst kunnen we veel meer gebruik maken van natuurlijke materialen, voorkomen is beter dan genezen. De biobased economy moet een groter deel gaan uitmaken van onze bouwindustrie. Daarnaast hoort het thuis in de afweging van (ontwerp)keuzes. Naast kleur, textuur, gevoel en techniek, moet de materiaalkeuze ook worden gemaakt op basis van de invloed die het heeft op onze aarde. Als dat onderdeel uitmaakt van de beslissingen, gaan we er bewuster mee om. We moeten het niet zien als een optie, maar als een gegeven. Kijkend vanuit het grotere plaatje van wat klimaatverandering betekent voor de wereld, en wetende dat we een totaal CO2-budget hebben vastgesteld voor de bouwsector om dat tegen te gaan, zouden in mijn ogen de emissies van materialen (mede) leidend moeten zijn in ontwerpkeuzes. Als we bouwen met de producten uit de natuur beloont de natuur ons daarvoor.​​​​​​​

Wat verwacht je van andere partijen om de Whole Life Carbon aanpak vooruit te brengen?

Iedereen moet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kijken hoe diegene kan bijdragen aan de Whole Life Carbon aanpak, zowel vanuit organisatie als individu waarbij samenwerkingen niet geschuwd moeten worden. Er zal veel beter gebouwd moeten worden dan de huidige voorschriften en ik heb met Ballast Nedam Development een bedrijf dat me daarin ondersteunt. Vanuit je eigen discipline kun je heel makkelijk kijken welke invloed je kan uitoefenen. We hoeven daarbij ook niet op elkaar te wachten, maar we kunnen juist van elkaar leren. Dit geldt ook voor architecten, producenten, mede-ontwikkelaars, publieke instanties, iedereen. Ga gewoon aan de slag, en leer. Het hoeft niet in één keer goed.

Hoe zorgen we ervoor dat de hele bouwsector in Nederland hieraan mee gaat doen?

DGBC is niet de enige partij in Nederland die hiermee bezig is. Ik denk dat we moeten zorgen dat al deze instituten vanuit hetzelfde uitgangspunt werken. Daarmee creëer je een breder draagvlak bij publieke- en marktpartijen.

Betrek overheidsinstanties in de verdere ontwikkeling van de aanpak. Het is namelijk nauw verbonden met de (wettelijk verplichte) MPG. Ook gemeentes kunnen hier een rol in spelen, door de aanpak niet alleen bij de marktpartijen onder de aandacht te brengen maar ook bij hun inwoners. Ik zou graag zien dat een dergelijke aanpak vaker opduikt in bijvoorbeeld wegingscriteria in aanbestedingen.

Wat is je advies aan andere partijen die met de Whole Life Carbon aanpak aan de slag willen gaan?

Begin nu, het kan al. Het is heel makkelijk om zelf aan de slag te gaan door bijvoorbeeld het protocol wat is opgesteld door de DGBC en NIBE. Het hoeft niet eerst een volledig waterdicht systeem te zijn om er mee te kunnen werken, daar kunnen we ook niet op wachten. Als je de CO2-emissies van je eigen projecten eenmaal inzichtelijk hebt, is het een logische stap om het daarna beter te doen bij volgende projecten. Uiteindelijk bepalen we zelf hoe klimaatpositief onze sector kan worden, misschien wel de meest positieve in Nederland!

Over #BuildingLife

Wil je bijdragen aan een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies? Onderteken dan de intentieverklaring, ga aan de slag met de roadmap Whole Life Carbon of lees meer over het #BuildingLife project.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie